Lenovo ThinkPad X1 máy tính xách tay Windows XP, Vista, 7, 8 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1

tải Lenovo ThinkPad X1 Ultrabook Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm, Patch và Update.


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm Conexant Audio cho ThinkPad

Version: 8.32.23.5
Windows XP 32bit
Windows XP x64
17 Jan 2013Tải về
Phần mềm Conexant Audio cho ThinkPad

Version: 8.32.43.0
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 12 2012Tải về
BIOS
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
BIOS Update khả năng khởi động đĩa CD để ThinkPad X1, X1 lai

Version: 1.70
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
06 Tháng Tám 2013Tải về
BIOS Update Utility cho ThinkPad X1, X1 lai

Version: 1.70
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
06 Tháng Tám 2013Tải về
Cài đặt ThinkPad BIOS cho ThinkPad

Version: 3.03
cửa sổ 2000
Cửa sổ 7 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
05 Tháng Sáu 2012Tải về
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPad

Version: 2.00
DOS
10 2014 tháng tưTải về
Bluetooth và Modem
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPad

Version: 6.4.0.2900
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Tháng Mười Một 14 2011Tải về
Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho ThinkPad

Version: 5.6.0.6900
Windows XP
06 2011 tháng bảyTải về
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPad

Version: 6.5.1.4500
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Hai 21 2014Tải về
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPad

Version: 6.5.1.2700
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Sáu 2012Tải về
ThinkPad Bluetooth với Enhanced Data Rate Phần mềm cho ThinkPad

Version: 5.6.0.8800
Windows XP
Tháng Hai 07 2014Tải về
Camera và Card Reader
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPad

Version: 1.1.0.1147 / 1.11.1101.3
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
12 Mar 2012Tải về
Ricoh Media Card Reader Driver cho ThinkPad

Version: 2.22.18.01
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 12 2012Tải về
Ricoh đa Card Reader Driver cho ThinkPad

Version: 2.14.18.01
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
13 Mar 2012Tải về
Chipset
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel AMT 7.1 - Giao diện quản lý động cơ và Serial lái Over LAN (SOL) Driver cho ThinkPad

Version: 7.1.70.1198
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
06 Tháng Sáu 2013Tải về
Chipset Hỗ trợ Intel (WW) cho ThinkPad

Version: 9.4.0.1027
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười Một 20 2013Tải về
Hỗ trợ Chipset Intel cho ThinkPad

Version: 9.3.0.1021
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Mười 19 2012Tải về
Quản lý cơ Intel Firmware 7.1 cho ThinkPad

Version: 7.1.52.1176
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 11 2012Tải về
Quản lý cơ Intel Firmware 7.1 cho ThinkPad

Version: 7.1.85.1216
Windows XP 32bit
Windows XP x64
26 Mar 2014Tải về
Quản lý cơ Intel Interface 7.1 và Serial Over LAN (SOL) Driver cho ThinkPad

Version: 7.1.30.1142
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 11 2012Tải về
Registry Patch để Vô hiệu hoá AMT sơ Synchronization Pop-up cho ThinkPad

Version: 1.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
17 Tháng 12 2009Tải về
Hiển thị và đồ họa video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPad

Version: 6.14.10.5430
Windows XP
Tháng Hai 27 2013Tải về
Intel Wireless Display cho ThinkPad

Version: 3.5.40.0
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
26 Mar 2013Tải về
Intel Wireless Display cho ThinkPad

Version: 4.2.24.0
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
22 2014 tháng tưTải về
Lenovo Screen Reading Optimizer cho ThinkPad

Version: 1.16
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
01 2012 tháng tưTải về
Giám sát tập tin cho ThinkPad

Version: 4.38
Windows XP 32bit
Windows XP x64
19 2013 tháng tưTải về
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPad

Version: 5.03
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
30 Tháng 12 2013Tải về
Quản trị doanh nghiệp
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPad

Version: 1.02
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
19 2012 tháng bảyTải về
Đầu đọc vân tay
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 5.9.9.7282
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 8 32bit
22 2013 tháng tưTải về
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 5.9.9.7282
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 7 64bit
22 2013 tháng tưTải về
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 6.0.0.8102
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 17 2013Tải về
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStation

Version: 5.8.9.7266
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Mười 15 2012Tải về
Chuột và bàn phím
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Synaptics UltraNav driver cho ThinkPad

Version: 16.2.19.14
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
06 Tháng Tám 2014Tải về
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPad

Version: 1.08
Windows XP 32bit
Windows XP x64
Tháng Mười 03 2013Tải về
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN Adapter Software) cho hệ điều hành DOS - ThinkPad

Version: 5.67
DOS / Windows 3.x
08 Mar 2012Tải về
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPad

Version: 12.10.28.1801
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
20 Mar 2014Tải về
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN không dây
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel WiMAX 6250 AGN cho ThinkPad

Version: 7.5.0.0000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười Một 20 2012Tải về
Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac) cho ThinkPad

Version: 17.0.5
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
10 2014 tháng bảyTải về
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPad

Version: 15.6.1.6 / 15.6.1
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
10 2013 tháng bảyTải về
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad

Version: 14.03.0000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
17 2012 tháng bảyTải về
Intel Wireless LAN (bg, ABG, abgn) cho ThinkPad

Version: 15.03.2000
Windows XP
21 tháng 2013Tải về
Mạng: Wireless WAN
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Ericsson F5521gw / F3607gw Wireless WAN Driver cho ThinkPad

Version: 6.5.1.5
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Mười 30 2011Tải về
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng (Ericsson F3507g, Ericsson F3607gw, Ericsson F5521gw, Ericsson H5321gw, Sierra Gobi4000, Qualcomm Gobi2000, Qualcomm Gobi3000) cho Máy tính xách tay

Version: 4.5.0005
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
10 Tháng Sáu 2014Tải về
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho ThinkPad

Version: 1.0.45.0
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
17 tháng 2012Tải về
Quản lý năng lượng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 1.67.04.05
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
20 tháng 2014Tải về
Module Patch cho quản lý cấp điện cho ThinkPad

Version: 1.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Tháng Mười Một 05 2012Tải về
Power Manager cho Máy tính xách tay

Version: 6.65.2
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
04 2014 tháng bảyTải về
Power Manager cho ThinkPad

Version: 5.20
Windows XP
19 2013 tháng tưTải về
ThinkPad Power Manager vá module cho ThinkPad

Version: 1.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
26 Tháng Sáu 2011Tải về
Bảo vệ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
STMicro TPM Driver cho ThinkPad

Version: 1.0.4.15
Windows XP
28 Mar 2011Tải về
Phần mềm và tiện ích
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Dolby Home Theater v4 giao diện người dùng cho ThinkPad T420s, T420si, X1

Version: 7.2.7000.4
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
12 Mar 2012Tải về
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPad

Version: 3.89.0000
cửa sổ 2000
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
18 Tháng Sáu 2014Tải về
Lenovo AutoLock cho ThinkPad, ThinkCentre

Version: 1.07
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
14 tháng 2013Tải về
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPad

Version: 1.13
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
23 2013 tháng bảyTải về
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tay

Version: 1.6.25.0
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
11 Tháng Sáu 2014Tải về
Lenovo Cài đặt Dependency Package cho Máy tính xách tay

Version: 2.2.0.28
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
24 2014 tháng bảyTải về
Lenovo Trung tâm Giải pháp cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 2.5.002
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8.1 32bit
10 2014 tháng bảyTải về
Lenovo Trung tâm Giải pháp cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 2.5.002
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
10 2014 tháng bảyTải về
Trung tâm Thông Plus cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay

Version: 3.2
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
18 2013 tháng tưTải về
Trung tâm Thư ThinkPad

Version: 2.01g
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
29 Mar 2013Tải về
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPad

Version: 1.02
DOS / Windows 3.x
17 2012 tháng bảyTải về
Lưu trữ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPad

Version: 1.02
DOS
28 Jan 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (32bit), Vista (32bit), XP - ThinkPad

Version: 11.2.0.1006
Cửa sổ 7 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
Tháng Hai 06 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (64bit), Vista (64bit), XP (64bit) - ThinkPad

Version: 11.2.0.1006
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Tháng Hai 06 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPad

Version: 12.8.10.1005
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8.1 32bit
26 Jan 2014Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPad

Version: 12.8.10.1005
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
10 2014 tháng bảyTải về
State Drive tiện ích rắn cập nhật firmware (Bootable ISO) - ThinkPad

Version: FWSS31
DOS / Windows 3.x
09 Tháng 12 2013Tải về
Công nghệ ThinkVantage
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.0057.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
06 Tháng Chín 2012Tải về
Password Manager 4.0 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 4.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
06 Jan 2012Tải về
Module Patch cho Lenovo Cập nhật hệ thống cho máy tính xách tay, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 1.00
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười Một 25 2013Tải về
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.21 - Windows Vista (32 / 64bit), XP (32bit)

Version: 1.1
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
05 Tháng Chín 2011Tải về
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.3 - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2011Tải về
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay

Version: 6.22
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
10 Tháng Sáu 2014Tải về
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay

Version: 6.01
Windows XP
31 Mar 2013Tải về
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32bit và 64bit)

Version: 02
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2012Tải về
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tay

Version: Xây dựng 01
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Hai 07 2013Tải về
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01

Version: 1.00
Windows XP
Tháng Mười Một 11 2013Tải về
ThinkVantage Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay

Version: 1.79.0.3
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
12 Mar 2014Tải về
ThinkVantage Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tay

Version: 1.79.0.3
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Windows Vista 64bit
20 tháng 2014Tải về
ThinkVantage Communications Utility cho ThinkPad, ThinkCentre

Version: 2.11.0.0
cửa sổ 7
windows Vista
Windows XP
13 Tháng Sáu 2013Tải về
ThinkVantage GPS cho Máy tính xách tay

Version: 2.81
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
Windows Vista 64bit
22 tháng 2013Tải về
ThinkVantage Password Manager 4.6 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 4.60.4.0
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
27 Tháng Sáu 2014Tải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32 / 64bit), XP, 2000

Version: 3.16.0006
cửa sổ 2000
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
30 2013 tháng bảyTải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 5.06 cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 5.06.0016
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
27 Tháng Sáu 2014Tải về
Thiết bị USB, FireWire, IEEE 1394
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
USB 3.0 Driver cho ThinkPad

Version: 2.1.36.0
Windows XP
windows Vista
cửa sổ 7
27 Tháng Tám 2012Tải về