Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Type 20FQ, 20FR) Laptop của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad X1 Yoga Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Type 20FQ, 20FR) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR), Yoga 260 (Các loại: 20FD, 20FE, 20GS, 20GT) Conexant Audio DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-20DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại 20FB, 20FC), X1 Yoga (Loại 20FQ, 20FR), Yoga 260 (Loại 20FD, 20FE, 20GS, 20GT) Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 10 64-bit2017-06-07DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Type 20FB, 20FC), X1 Yoga (Type 20FQ, 20FR) Cập nhật BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Type 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại 20FQ, 20FR) BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-11DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-06-12DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-12DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Tích hợp máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-13DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-06-27DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-06-27DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-21DOWNLOAD
Realtek Media Card Reader Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-17DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-04-11DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-09-15DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-09-15DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-31DOWNLOAD
Phần mềm Quản lý Intel cơ 11.7 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel 11.8 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-20DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (Máy loại: 20FQ, 20FR) Intel OLED Bảng điều chỉnh điều khiểnWindows 10 64-bit2016-06-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga, Yoga 15, Yoga 260 Screen Rotation UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-02DOWNLOAD
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-21DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-02-22DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-07DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Type 20BS, 20BT), X1 Yoga (Máy loại: 20FQ, 20FR, 20JD, 20JE, 20JF, 20JG) Lenovo Scaling UtilityWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-18DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-26DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit2018-02-22DOWNLOAD
Intel HD Graphics Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-12-13DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (Type: 20FQ, 20FR), X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC) SCCM trọn góiWindows 8.1 64-bit2016-02-03DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (Type: 20FQ, 20FR), X1 Carbon (Type 20FB, 20FC) SCCM trọn góiWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-16DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (Kiểu máy: 20FQ, 20FR), X1 Carbon (Machine loại: 20FB, 20FC) SCCM trọn góiWindows 10 64-bit2017-12-06DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Trình điều khiển đọc vân tay Synaptics Metallica MOH Touch cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-02DOWNLOAD
Phần mềm Lenovo cảm ứng vân tay cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-29DOWNLOAD
DOWNLOAD
Phần mềm và thiết bị phần mềm bảo vệ phần mềm Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Synaptics Metallica cảm ứng vân tay điều khiển cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
2016-07-14DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-07DOWNLOAD
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08DOWNLOAD
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-06DOWNLOAD
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06DOWNLOAD
Giải pháp Sensor Intel tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-03-31DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-05-19DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab driverWindows 10 64-bit2017-04-10DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-16DOWNLOAD
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-02-02DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga cảm ứng Firmware Update ToolWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-16DOWNLOAD
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08DOWNLOAD
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-03DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Gigabit Ethernet cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 8.1 64-bit2018-02-20DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Intel Wireless Gigabit điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-05DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển LAN không dây Intel dành cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2018-05-25DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Loại: 20FQ, 20FR) Trình điều khiển Gigabit không dây IntelWindows 10 64-bit2018-03-21DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-02-24DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Firmware Updater cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-17DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Huawei không dây WAN ME906sWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho 8.1 (64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-10-11DOWNLOAD
Huawei ME906s Wireless WAN Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Sierra Wireless Lenovo Mobile Broadband cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-11DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-03-01DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Type 20FB, 20FC), X1 Yoga mô-đun Patch cho Intel Bảng điều chỉnhWindows 10 64-bit2017-04-20DOWNLOAD
Registry Patch gỡ bỏ nút radio NFC Broadcom dành cho máy tính xách tay ThinkPadWindows 10 64-bit2017-05-08DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
Advantage Intel Small Business cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Tablet (Loại: 20GG, 20GH), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Giảm Dynamic Power cho EM7455Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-03-28DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (Các loại: 20FB, 20FC), X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Giảm Dynamic Power cho EM7455Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-28DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-04DOWNLOAD
ThinkPad X1 Yoga (Các loại: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-06DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC điều khiểnWindows 10 64-bit2016-08-19DOWNLOAD
ThinkPad X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Tablet (loại máy: 20GG, 20GH), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) Broadcom NFC điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-05-05DOWNLOAD
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-12-13DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
ThinkPad Tablet X1 (loại máy: 20GG, 20GH), ThinkPad X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-08-05DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad P50s, T560, X1 Carbon (loại máy: 20FB, 20FC), X1 Yoga (loại máy: 20FQ, 20FR) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 7 32-bit2016-01-06DOWNLOAD
Điều khiển công nghệ lưu trữ ThinkPad Intel RapidWindows 7 64-bit2016-01-06DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-12DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-26DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2016-01-07DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
Intel USB 3.0 Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26DOWNLOAD
Trình điều khiển USB 3.0 của ThinkPad Systems IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-26DOWNLOAD