Lenovo ThinkPad X131e máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Thinkpad X131e Laptop

tải Lenovo ThinkPad X131e Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad X131e Realtek HD Audio DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-22TẢI
ThinkPad X131e Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad X131e BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-10-06TẢI
ThinkPad X131e Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2017-10-06TẢI
ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2013-03-27TẢI
ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u, phần mềm Device Lenovo V490u Intel BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-18TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, Phần mềm Thiết bị X131e Intel BluetoothWindows XP 32-bit2013-09-18TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, X131e, Phần mềm Thiết bị T430u Intel BluetoothWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software IIWindows XP 32-bit2012-08-02TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad Wireless LAN Driver (Broadcom WLAN 43142)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2013-03-21TẢI
ThinkPad Bluetooth với Data Rate Enhanced Software II cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, X131e 1.0M tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-08-02TẢI
ThinkPad Edge E130, E135, X131e 1.0M tích hợp điều khiển máy ảnhWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-07TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, X131e Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-08-02TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, E135, T430u, X131e Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E135, X131e AMD SMBus điều khiển thiết bịWindows XP 32-bit2012-10-08TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD SMBus điều khiển thiết bịWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD SMBus điều khiển thiết bịWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-09TẢI
ThinkPad Edge E130, T430u, X131e, lái xe Lenovo V490u Quản lý Intel cơ InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-27TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, lái xe Quản lý Intel X131e cơ InterfaceWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-05TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u, lái xe Lenovo V490u Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-12TẢI
Intel Chipset Driver của Windows 10 (64-bit), 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit) - Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131eWindows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-07TẢI
Công nghệ Quản lý Intel ThinkPad X131e Intel 8.1Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2017-08-10TẢI
ThinkPad Edge E135, Device Software X131e AMD đồ họaWindows XP 32-bit2012-10-08TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
ThinkPad Edge E130, Lenovo V490u, ThinkPad T430u, ThinkPad X131e Intel HD Graphics DriverWindows 10 32-bit2015-07-28TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel Wireless DisplayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-28TẢI
Lenovo V490u, Thinkpad Cạnh E130, T430u, X131e. Intel Wireless DisplayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-03TẢI
Giám sát tập tin cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-06-01TẢI
ThinkPad Monitor INF File để 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-30TẢI
ThinkPad Monitor INF file cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-13TẢI
ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows XP 32-bit2012-08-02TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD Graphic Device SoftwareWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-09TẢI
ThinkPad Edge E135, Device Software X131e AMD đồ họaWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u, Lenovo V490u Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2012-05-30TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-25TẢI
Intel HD Graphics Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
2012-10-17TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, T430u, X131e Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2012-06-28TẢI
gói ThinkPad X131e SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-17TẢI
TẢI
gói ThinkPad X131e SCCMWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-06TẢI
TẢI
gói ThinkPad X131e SCCMWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-03TẢI
TẢI
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStationWindows XP 32-bit2012-07-01TẢI
TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, X131e ThinkPad UltraNav driverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-02-29TẢI
ThinkPad Edge E130, E135, X131e ThinkPad UltraNav driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-04-01TẢI
ThinkPad X131e, X140e, ThinkPad Edge E130, E135, E145, ThinkPad T430u Synaptics Pointing Device DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-07-08TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e Realtek LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, E135, X131e, T430u Realtek LAN driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-05TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, lái xe X131e Realtek RTL8188CE WLANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, E135, X131e, lái xe T430u Realtek RTL8188CE LAN không dâyWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u LAN không dây IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-10-29TẢI
TẢI
TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, X131e, T430u LAN không dây IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad mạng LAN không dây (BGN, abgn) DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-03TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, Edge E135, T430u, X131e ThinkPad LAN không dây điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
Trình điều khiển ThinkPad X131e Ericsson H5321gw Mobile BroadbandWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-10TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-29TẢI
Ericsson N5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-29TẢI
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP - ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-05-17TẢI
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-07-15TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
ThinkPad Edge E130, E135, X131e, Driver T430u Ericsson H5321gw Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-08-28TẢI
ThinkPad Edge E130, T430u and Driver X131e Ericsson H5321gw Mobile BroadbandWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2012-10-30TẢI
Ericsson H5321gw Mobile Firmware băng thông rộng cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-30TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Power Manager cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-05-25TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Thinkpad X131e STMicro TPMWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-10-21TẢI
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27TẢI
chế độ ThinkPad X131e ThinkPad Window Airplane LED đồng bộ hóa ứng dụngWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-03-30TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows XP 32-bit2015-06-25TẢI
vá Nitro cho Windows 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-21TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Pin Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-05-19TẢI
ThinkPad Edge E135, X131e AMD AHCI Controller Driver thiết bịWindows XP 32-bit2012-10-08TẢI
ThinkPad và ThinkStation SanDisk X110 / X210 Solid State Drive Firmware Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-27TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD AHCI Controller Driver thiết bịWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-09TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD AHCI Controller Driver thiết bịWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 64-bit2012-06-18TẢI
ThinkPad Edge E130, X130e, X131e, T430u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-05-30TẢI
Trình điều khiển Rapid Storage Technology ThinkPad X131e IntelWindows 8 32-bit2012-10-17TẢI
Lenovo V490u, ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel Rapid Storage Technology driverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-06TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-08-22TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.83 cho Windows 7 (32-bit và 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
TẢI
ThinkVantage GPS cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-10TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 5.95 cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-02-07TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad Edge E135, X131e AMD hub USB 3.0 và chủ tài xế điều khiểnWindows XP 32-bit2012-10-08TẢI
ThinkPad Edge E135, X131e AMD USB Lọc điều khiểnWindows XP 32-bit2012-10-08TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD hub USB 3.0 và chủ tài xế điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
ThinkPad Edge E130, X131e, T430u Intel 3.0 USB DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-30TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD USB Lọc điều khiểnWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-02TẢI
ThinkPad Edge E135 và X131e AMD USB Lọc điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-09TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *