Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Yoga 11e Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) Laptop của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type: 20E5, 20E7) Realtek HD Audio DriverWindows 8.1 64-bit2015-03-24DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek HD Audio DriverWindows 10 64-bit2017-11-23DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-10DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2018-09-19DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Loại 20E6, 20E8), Yoga 11e (Loại 20E5, 20E7) Cập nhật BIOS (CD khởi động)Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-03DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Type 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) BIOS Update UtilityWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-03DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e (Machine loại: 20E5, 20E6, 20E7, 20E8) Driver Intel 7265 BluetoothWindows 10 64-bit2018-05-17DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek RTL8723BE BT4.0 Bluetooth hồ sơ lái xeWindows 10 64-bit2015-12-17DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Driver Realtek RTL8723BE BT4.0 BluetoothWindows 10 64-bit2015-12-18DOWNLOAD
ThinkPad 11e (20E6, 20E8), Yoga 11e (20E5, 20E7) Driver Intel 7265 BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-08DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad 11e (20E6, 20E8), Yoga 11e (20E5, 20E7) Driver Intel 7265 BluetoothWindows 8.1 64-bit2018-05-23DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Driver Realtek RTL8723BE BT4.0 BluetoothWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-07DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) 1.0M tích hợp camera điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-12DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) 1.0M tích hợp camera điều khiểnWindows 10 64-bit2016-02-04DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) 1.0M tích hợp camera điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-09DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-03-24DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Type 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) xử lý Intel hợp tác điều khiển hiệu suất điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-05-12DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e Intel Trusted Execution cơWindows 10 64-bit2015-09-02DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-12DOWNLOAD
ThinkPad 11e 2nd Gen (MT 20E5, 20E6), ThinkPad Yoga 11e 2nd Gen (MT20E7, 20E8) ME Tiện ích cập nhật firmwareWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-29DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho Windows 10 (64-bit) - ThinkPad 11e, Yoga 11eWindows 10 64-bit2015-07-07DOWNLOAD
Thinkpad 11e, Yoga 11e (Machine loại: 20E5, 20E6, 20E7, 20E8) Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2015-07-13DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e (Machine loại: 20E5, 20E6, 20E7, 20E8) Quản lý cơ Giao diện IntelWindows 10 64-bit2017-02-13DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Quản lý cơ Giao diện IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-13DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e điều khiển thiết bị Intel biên vảiWindows 10 64-bit2015-07-07DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-23DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2015-07-22DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Type 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2016-06-07DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-03-30DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e (Machine loại: 20E5, 20E6, 20E7, 20E8) Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2016-12-30DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) gói SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-21DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) gói SCCMWindows 10 64-bit2016-11-11DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8) gói SCCMWindows 8.1 64-bit2016-03-28DOWNLOAD
Tiện ích Windows để đọc và ghi thông tin ID tài sản cho Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Synaptics Pointing Device DriverWindows 10 64-bit2018-05-11DOWNLOAD
Synaptics Chỉ Trình điều khiển thiết bị cho 11e (Các loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (Các loại máy: 20E5, 20E7)Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-01DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-12-21DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) WinTab điều khiểnWindows 10 64-bit2016-03-03DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Type 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) Driver Realtek LANWindows 8.1 64-bit2015-03-24DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e Realtek LAN driverWindows 10 64-bit2015-07-07DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho ThinkPad 11e, Yoga 11eWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Type: 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) IntelR PROSet / phần mềm không dâyWindows 10 64-bit2018-01-03DOWNLOAD
ThinkPad 11e (Type 20E6, 20E8), Yoga 11e (Type 20E5, 20E7) IntelR PROSet / phần mềm không dâyWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-16DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Wireless LAN RTL8723BE 1x1 BGN điều khiểnWindows 10 64-bit2018-02-01DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20ED, 20EE, 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) Realtek Wireless LAN RTL8723BE 1x1 BGN điều khiểnWindows 8.1 64-bit2018-05-14DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
nvLocked vá Utility cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-22DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad 11e, ThinkPad Yoga 11e (Machine loại: 20E5, 20E6, 20E7, 20E8) Intel hợp tác xử lý Performance Control DriverWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01DOWNLOAD
ThinkPad 11e (loại máy: 20E6, 20E8), Yoga 11e (loại máy: 20E5, 20E7) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-12DOWNLOAD
ThinkPad 11e, Yoga 11e (Machine loại: 20E5, 20E6, 20E7, 20E8) công nghệ lưu trữ Intel Rapid điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-08DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *