Lenovo ThinkPad Yoga 12 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Yoga 12 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Yoga 12 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad Yoga 12 Conexant Audio Driver CX22751Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Conexant Audio Driver CX22751Windows 10 64-bit2015-12-08DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Conexant Audio Driver CX22752Windows 8.1 64-bit2016-03-04DOWNLOAD
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-10DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 BIOS Update (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-28DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Update Utility BIOSWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-28DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel PROSet / phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel PROSet / phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2015-07-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel PROSet / phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-28DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M)Windows 10 64-bit2016-03-25DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-25DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M)Windows 8.1 64-bit2016-03-25DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Realtek RTS5227 Card Reader driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Realtek RTS5227 Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Realtek RTS5227 Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Công cụ Quản lý Intel 10.0 FirmwareWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-07DOWNLOAD
ThinkPad L450, Yoga 12 Công cụ quản lý Intel Phần mềm cơ sở 10.0Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-12DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2015-07-28DOWNLOAD
Quản lý ThinkPad Yoga 12 cơ Giao diện IntelWindows 8.1 64-bit2016-11-22DOWNLOAD
Quản lý ThinkPad Yoga 12 cơ Giao diện IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-22DOWNLOAD
Quản lý ThinkPad Yoga 12 cơ Giao diện IntelWindows 10 64-bit2016-11-22DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 STMicro cảm biến trung tâm điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-23DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit2015-07-22DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 12, Yoga 14, Yoga 460 Screen Rotation UtilityWindows 7 64-bit2017-08-02DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Buttons ảo điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Buttons ảo điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-06-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-06-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2016-06-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-06-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-06-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2016-06-09DOWNLOAD
Thinkpad Yoga 12 Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2016-12-28DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Wireless Display DriverWindows 8.1 64-bit2015-02-03DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Wireless Display DriverWindows 10 64-bit2015-12-10DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Wireless Display DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-16DOWNLOAD
ThinkPad Yoga gói 12 SCCMWindows 8.1 64-bit2016-03-10DOWNLOAD
ThinkPad Yoga gói 12 SCCMWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-27DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad Yoga trọn gói 12 SCCMWindows 10 64-bit2017-07-07DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2017-09-07DOWNLOAD
Hoạt động Pen Low Battery Notifier cho ThinkPadWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-09-07DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Synaptics UltraNav điều khiểnWindows 8.1 64-bit2018-03-08DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 WinTab điều khiểnWindows 10 64-bit2015-10-23DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-10-23DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 WinTab UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Synaptics UltraNav điều khiểnWindows 10 64-bit2018-03-08DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Synaptics UltraNav điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-03-02DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Đá Đỉnh 7265 / 7265BN LAN không dây điều khiểnWindows 8.1 64-bit2018-02-07DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Đá Đỉnh 7265 / 7265BN LAN không dây điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-02-07DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel Wireless LAN (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Kích hoạt Lenovo Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 driver Intel hợp tác xử lý hiệu suất điều khiểnWindows 10 64-bit2015-07-09DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 driver Intel hợp tác xử lý hiệu suất điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-02-03DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24DOWNLOAD
ExpressCache Cleanup Tool cho ThinkCentre, ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-27DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Trình điều khiển truy cập công nghệ IntelWindows 8.1 64-bit2015-05-18DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 driver Intel Rapid Storage TechnologyWindows 8.1 64-bit2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 driver Intel Rapid Storage TechnologyWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 driver Intel Rapid Storage TechnologyWindows 10 64-bit2015-07-09DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-19DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 12 Intel USB3.0 eXtensible Host Controller driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-20DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *