Lenovo ThinkPad Yoga 14 (Type 20FY) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Yoga 14 Laptop

Tải về Lenovo ThinkPad Yoga 14 (Type 20FY) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 phần mềm điều khiển âm thanh ConexantWindows 10 64-bit2017-06-07DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 Conexant Audio DriverWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-06-02DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-04DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Update Yoga 460 BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-04DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, ThinkPad Yoga 460 Phần mềm Intel PROSet / Wireless WifiWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-02-07DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Wireless Bluetooth (R)Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-17DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Wireless Bluetooth (R)Windows 10 64-bit2018-07-22DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 O2Micro Media Card Reader driverWindows 10 64-bit2017-07-20DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 tích hợp camera điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-10-05DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 tích hợp camera điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Loại 20FY), Yoga 460 O2Micro Media Card Reader Trình điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 460, Yoga 14 (Type 20FY) Hỗ trợ Intel ChipsetWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-05DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 Quản lý động cơ Giao diện điều khiển IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-04DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Quản lý động cơ Giao diện điều khiển IntelWindows 10 64-bit2017-12-04DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Giải pháp Intel tích hợp cảm biếnWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel tiếp Serial IO driverWindows 8.1 64-bit2016-02-02DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel tiếp Serial IO driverWindows 10 64-bit2015-10-05DOWNLOAD
Quản lý cơ Intel 11.8 Firmware cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-08-13DOWNLOAD
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 12, Yoga 14, Yoga 460 Screen Rotation UtilityWindows 7 64-bit2017-08-02DOWNLOAD
ThinkPad Yoga14, Yoga460, P40 Trình điều khiển hiển thị IntelWindows 7 32-bit2018-03-01DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Display DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 NVIDIA Optimus Display DriverWindows 7 32-bit2018-06-14DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 NVIDIA Optimus Display DriverWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-09-20DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga Chứng chỉ NVIDIA GeForce Experience DriverWindows 10 64-bit2017-09-12DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel Display DriverWindows 10 64-bit2017-12-21DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 NVIDIA Optimus Display DriverWindows 10 64-bit2018-09-28DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 14 (20FY), Yoga gói 460 SCCMWindows 10 64-bit2015-10-12DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 460, Yoga14, S3, P40 Yoga gói SCCMWindows 7 32-bit2016-01-27DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 460, Yoga14, S3, P40 SCCM góiWindows 7 64-bit2016-01-27DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad Yoga 460, Yoga14, P40 SCCM góiWindows 8.1 64-bit2016-01-26DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 460, Gói 14 Yoga XNUMXWindows 10 64-bit2018-07-04DOWNLOAD
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21DOWNLOAD
Lenovo vân tay Manager Pro cho ThinkPad, ThinkCentre, WorkstationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-01-12DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Elan thiết bị trỏWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-12DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (Type 20FY), Yoga 460 WinTab điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2016-07-05DOWNLOAD
WinTab Driver cho ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460Windows 10 64-bit2016-12-21DOWNLOAD
ThinkPad Yoga 14, ThinkPad Yoga 460, P40 Intel PRO / 1000 phần mềm LAN AdapterWindows 10 64-bit2015-10-05DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14 (20FY), Yoga 460 Intel PRO / 1000 LAN Adapter driverWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-11DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel PRO Phần mềm / 1000 LAN AdapterWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
Trình điều khiển băng thông rộng không dây của Lenovo - ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460Windows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Phần mềm Intel PROSet / Wireless WifiWindows 10 64-bit2018-02-07DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Drivers HUAWEI Mobile BroadbandWindows 10 64-bit2017-05-02DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga HUAWEI WWAN FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-09DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga Drivers HUAWEI Mobile BroadbandWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-01DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Sierra Wireless Lenovo Mobile Broadband điều khiểnWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-18DOWNLOAD
Phần mềm ThinkPad Sierra Wireless EM7455Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-03-01DOWNLOAD
Phần mềm Sierra Wireless EM7455 cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-07-20DOWNLOAD
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-05-23DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần vững TPM -ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 460, Yoga 14 Dynamic Power Giảm cho EM7455Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-20DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-05DOWNLOAD
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07DOWNLOAD
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Giải pháp Intel tích hợp cảm biếnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-24DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-09-26DOWNLOAD
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07DOWNLOAD
ThinkPad Drive Erase Utility để Đặt lại mật mã và xóa Xóa Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad Yoga14, Yoga460, S3, P40 Intel SATA AHCI driver điều khiểnWindows 7 32-bit2016-01-27DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel SATA AHCI driver điều khiểnWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel SATA AHCI driver điều khiểnWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
NVMe Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-12DOWNLOAD
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2018-10-19DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21DOWNLOAD
Chương trình Lenovo Communications UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13DOWNLOAD
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-04-20DOWNLOAD
Lenovo ThinkPad Yoga 14, Yoga 460, P40 Yoga Intel USB3.0 điều khiểnWindows 8.1 64-bit2016-01-22DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
ThinkPad P40 Yoga, Yoga 14, Yoga 460 Intel USB3.0 driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-07-05DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *