Lenovo ThinkPad Yoga máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo ThinkPad Yoga Ultrabook

tải Lenovo ThinkPad Yoga Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad Yoga Conexant CX20751 Audio DriverWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
Conexant Audio Driver CX20751Windows 7 64-bit2013-12-22TẢI
ThinkPad Yoga Conexant CX20751 Audio DriverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-13TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) cho UEFI - ThinkPadDOS2017-08-03TẢI
ThinkPad Yoga BIOS Update UtilityWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-25TẢI
Cập nhật ThinkPad Yoga BIOS (Bootable CD)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-25TẢI
ThinkPad Cài đặt Capture / Playback Utility (SRSETUP) - ThinkPadDOS2015-01-28TẢI
ThinkPad Cài đặt Cài đặt Capture / Playback Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03TẢI
ThinkPad Yoga Intel PROSet / Phần mềm không dây cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-08TẢI
ThinkPad Yoga Intel PROSet / Phần mềm không dây BluetoothWindows 7 32-bit2016-10-19TẢI
ThinkPad Yoga Intel PROSet / Phần mềm không dây BluetoothWindows 7 64-bit2016-10-19TẢI
ThinkPad Yoga tích hợp camera điều khiển (720P 1M)Windows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga tích hợp camera điều khiển (720P 1M)Windows 7 64-bit2014-02-13TẢI
ThinkPad Yoga tích hợp camera điều khiển (720P 1M)Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-07-15TẢI
ThinkPad Yoga Realtek PCIE Card Reader driverWindows 7 32-bit2015-02-18TẢI
ThinkPad Yoga Realtek PCIE Card Reader driverWindows 7 64-bit2015-02-18TẢI
ThinkPad Yoga Realtek PCIE Card Reader driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-28TẢI
ThinkPad Yoga STMicro Sensor trung tâm điều khiểnWindows 7 32-bit2014-05-20TẢI
ThinkPad Yoga STMicro Sensor trung tâm điều khiểnWindows 7 64-bit2013-12-22TẢI
ThinkPad S1 Yoga Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga Intel Chipset DriverWindows 7 64-bit2013-12-19TẢI
ThinkPad Yoga Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-24TẢI
ThinkPad S1 Yoga Quản lý Động cơ Interface Intel driverWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga Quản lý Động cơ Interface Intel driverWindows 7 64-bit2013-12-22TẢI
ThinkPad Yoga Quản lý Động cơ Interface Intel driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-24TẢI
ThinkPad Yoga Bộ công cụ quản lý Intel 9.5 FirmwareWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-26TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-29TẢI
ThinkPad Yoga ứng dụng màn hình xoayWindows 7 32-bit2014-05-20TẢI
ThinkPad Yoga ứng dụng màn hình xoayWindows 7 64-bit2013-12-22TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-21TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2013-10-23TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 32-bit2016-01-15TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 8.1 64-bit2015-08-28TẢI
Thích ứng Brightness Registry Patch cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-23TẢI
ThinkPad S1 Yoga Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-07-05TẢI
Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-07-05TẢI
ThinkPad Yoga Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2016-07-05TẢI
ThinkPad Yoga Intel HD Graphics DriverWindows 10 64-bit2015-07-28TẢI
ThinkPad Yoga Intel Wireless DisplayWindows 7 32-bit2014-05-20TẢI
ThinkPad Yoga Intel Wireless DisplayWindows 7 64-bit2013-12-23TẢI
ThinkPad Monitor INF File để ThinkPadWindows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-04TẢI
ThinkPad gói SCCM YogaWindows 10 64-bit2015-09-17TẢI
ThinkPad gói SCCM YogaWindows 7 32-bit2015-03-03TẢI
ThinkPad gói SCCM YogaWindows 7 64-bit2015-03-03TẢI
ThinkPad gói SCCM YogaWindows 8.1 64-bit2015-03-03TẢI
ThinkPad Yoga Synaptics Trackpad Firmware UpdateWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-12-15TẢI
TẢI
ThinkPad Yoga Digitizer Firmware UpdateWindows 8.1 64-bit2013-11-28TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-24TẢI
Synaptics ThinkPad UltraNav Driver cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-28TẢI
ThinkPad Yoga WinTab driverWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08TẢI
ThinkPad Yoga phần mềm Lenovo USB2.0 Ethernet AdapterWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga Lenovo USB Phần mềm 2.0 Ethernet AdapterWindows 7 64-bit2013-12-22TẢI
ThinkPad Yoga phần mềm Lenovo USB3.0 Ethernet AdapterWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga phần mềm Lenovo USB3.0 Ethernet AdapterWindows 7 64-bit2013-12-19TẢI
ThinkPad Yoga phần mềm Lenovo USB3.0 Ethernet AdapterWindows 8 64-bit2013-12-22TẢI
ThinkPad Yoga LAN không dây Intel driverWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga LAN không dây Intel driverWindows 8.1 64-bit2013-10-23TẢI
ThinkPad Yoga LAN không dây Intel driverWindows 7 64-bit2016-09-26TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
ThinkPad Yoga Registry chìa khóa để Disable ALSWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-19TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Trung tâm Thông báo Lenovo Plus Gỡ cài đặt - ThinkPad và ThinkCentre SystemsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
ThinkPad Yoga điều khiển Broadcom Near Field CommunicationWindows 8.1 64-bit2013-12-23TẢI
ThinkPad Yoga điều khiển Broadcom Near Field CommunicationWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga điều khiển Broadcom Near Field CommunicationWindows 7 64-bit2013-12-23TẢI
ThinkPad thông minh Mark cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-18TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho ThinkCentre, máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-09-23TẢI
ExpressCache Phần mềm cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 10 32-bit2015-08-13TẢI
Phần mềm ExpressCache cho máy tính xách tay, ThinkCentreWindows 10 64-bit2015-08-13TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Lenovo QuickConnect NFC Utility cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18TẢI
Di chuyển tự động Tiện ích cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15TẢI
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
ThinkPad Yoga điều khiển thông minh Công nghệ Intel ConnectWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
ThinkPad Yoga điều khiển thông minh Công nghệ Intel ConnectWindows 7 64-bit2014-06-23TẢI
ThinkPad Yoga điều khiển thông minh Công nghệ Intel ConnectWindows 8.1 64-bit2013-10-24TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lái Erase Tiện ích cho lập lại các khóa mật mã và Tẩy xoá Solid State Drive - ThinkPadDOS
EFI Shell
2015-12-30TẢI
TẢI
ThinkPad S1 Yoga driver Rapid Storage Technology IntelWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel RapidWindows 7 64-bit2013-12-19TẢI
ThinkPad Yoga driver Rapid Storage Technology IntelWindows 8.1 64-bit2013-10-24TẢI
Solid State Drive Firmware Update Utility cho ThinkPadWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-07TẢI
Hệ thống Lenovo Cập nhật cho máy tính xách tay, ThinkCentre, module ThinkStation váWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
ThinkPad Yoga Intel USB 3.0 Controller DriverWindows 7 32-bit2014-05-21TẢI
Intel USB 3.0 điều khiểnWindows 7 64-bit2013-12-22TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *