Lenovo V330-14IKB, V330-14ISK Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo V330-14IKB Laptop

Tải về Lenovo V330-14IKB, V330-14ISK Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-06-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Realtek, Liteon) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình đọc thẻ đọc (Realtek, Gensys) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-04-03DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-04-03DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel (SIO) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay Synaptics cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan, ALPS) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Realtek, Liteon) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-25DOWNLOAD
Trình điều khiển phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel (SGX) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-04-03DOWNLOAD
Driver Mô đun mã hoá Máy tính Trusted (TCM) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-06-19DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel (IRST) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-04-03DOWNLOAD