Lenovo V330-14IKB, V330-14ISK Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo V330-14IKB Laptop

Tải về Lenovo V330-14IKB, V330-14ISK Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-25DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-10DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Realtek, Liteon) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-10-10DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Realtek, Liteon) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển đầu đọc thẻ (Genesys, Realtek) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình đọc thẻ đọc (Realtek, Gensys) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel (SIO) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel (SIO) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay Synpaptics cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay Synaptics cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan, ALPS) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Realtek, Liteon) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Realtek, Liteon) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2018-08-31DOWNLOAD
Gói SDK mã hóa đáng tin cậy (TCM) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-12-03DOWNLOAD
Công cụ TSM Mô-đun mã hóa đáng tin cậy (TCM) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-12-10DOWNLOAD
Trình điều khiển phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel (SGX) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Driver Mô đun mã hoá Máy tính Trusted (TCM) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD
Trợ lý di chuyển Lenovo cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-21DOWNLOAD
Lenovo UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel dành cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-10-15DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel (IRST) cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 10 64-bit2018-11-20DOWNLOAD
Trình điều khiển USB 3.0 cho V330-14IKB, V330-14ISKWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2018-07-31DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *