Lenovo V4400u máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo V4400u

tải Lenovo V4400u Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
ThinkPad S440 và Lenovo V4400u Conexant CX20751 Audio Driver cho Touch SKUWindows 8 64-bit2013-08-25TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440 Conexant Audio Driver CX20751Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-08TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Conexant Audio Driver CX20751Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-02-05TẢI
ThinkPad S440, Lenovo V4400u BIOS Update UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-25TẢI
ThinkPad S440, Lenovo V4400u BIOS Update khả năng khởi động đĩa CDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-25TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 8 64-bit2013-07-14TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Intel PROSet / phần mềm không dây BluetoothWindows 8.1 64-bit2014-01-05TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M)Windows 8 64-bit2013-07-14TẢI
ThinkPad S440, S540, Lenovo V4400u tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-05TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 tích hợp máy ảnh Driver (720P 1M)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 8 64-bit2013-07-15TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek PCIE Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Realtek PCIE Card Reader driverWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-07TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Chipset DriverWindows 8 64-bit2013-07-14TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
ThinkPad S440, S540, Lenovo V4400u Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-05TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u Quản lý động cơ Giao diện IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-06TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Quản lý cơ InterfaceWindows 8 64-bit2013-07-14TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Quản lý cơ InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2016-06-07TẢI
Lenovo V4400u, S540, S440 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel HD Graphics DriverWindows 8 64-bit2016-06-07TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel HD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2016-06-13TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 AMD Graphics DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 AMD Graphics DriverWindows 8 64-bit2013-07-14TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Wireless DisplayWindows 8 64-bit2013-07-15TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Wireless DisplayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
ThinkPad S440, S540 và Lenovo V4400u AMD Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2014-01-06TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển chung cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13TẢI
Lenovo vân tay Manager cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13TẢI
Hiệu lực vân tay điều khiển thông thường cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay và máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21TẢI
Lenovo ThinkPad UltraNav V4400u điều khiểnWindows 8 64-bit2013-08-19TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek Giga LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Realtek Giga LAN driverWindows 8 64-bit2013-07-14TẢI
ThinkPad S440, S540 and Driver Lenovo V4400u Realtek Giga LANWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2014-01-07TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 8 64-bit2013-07-15TẢI
ThinkPad S440, S540, Lenovo V4400u LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 8.1 64-bit2014-01-05TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 LAN không dây Intel (11abgn, 11bgn, 11ac)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-14TẢI
Lenovo Mobile Activation băng thông rộng cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, Driver S540 Broadcom Near Field CommunicationWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-03-06TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, Driver S540 Broadcom Near Field CommunicationWindows 8 64-bit2014-03-06TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo QuickControl cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel thông minh Công nghệ ConnectWindows 8 64-bit2013-07-15TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel thông minh Công nghệ ConnectWindows 8.1 64-bit2014-01-05TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel thông minh Công nghệ ConnectWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-09TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 8 64-bit2013-07-14TẢI
ThinkPad S440, S540, Rapid Storage Technology Lenovo V4400u Intel driverWindows 8.1 64-bit2014-01-05TẢI
ThinkPad Edge E145, S440, Lenovo ThinkVantage V4400u Hệ thống Active ProtectionWindows 8 64-bit2013-07-14TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 10 32-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-26TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8.1 32-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-09-29TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Access Connections ThinkVantage cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15TẢI
Lenovo V4400u, ThinkPad S440, S540 Intel 3.0 USB DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-20TẢI