Lenovo V470 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad V470 Máy tính xách tay

tải Lenovo V470 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek High Definition Audio Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.10.0.6225
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Realtek High Definition Audio Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.10.0.6267
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
BIOS
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
bios Update

Version: 43
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
07 Tháng 12 2011Tải về
Bluetooth và Modem
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.4.0.670
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.6.0.6450
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Camera và Card Reader
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
điều khiển Camera cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.77 / 1.10.1206.1 / 13.10.1020.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
điều khiển Camera cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.83 / 1.10.1209.1 / 13.10.1201.1
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Realtek USB 2.0 đọc Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.10001
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Realtek USB 2.0 đọc Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.7600.10001
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
USB 2.0-CRW (Card Reader) cho Lenovo B và V Series

Version: 6.1.8400.39029
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
09 Jan 2013Tải về
Chipset
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel Chipset driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 9.2.0.1015
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Intel Chipset driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 9.2.0.1015
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Đầu đọc vân tay
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
BioExcess cho Lenovo B Series và V Series Máy tính xách tay

Version: 7.0.67.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows XP
24 Tháng Sáu 2012Tải về
Vân tay điều khiển EgisTec cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 3.0.7.0
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Đầu đọc vân tay điều khiển cho máy tính xách tay

Version: 3.0.15.0 / 3.1.17.0
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
09 Jan 2013Tải về
Chuột và bàn phím
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Elan TouchPad cho Lenovo B và V Series

Version: 11.4.8.1
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
09 Jan 2013Tải về
Synaptics Touchapd Driver cho máy tính xách tay

Version: 16.2.16.0
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
09 Jan 2013Tải về
Driver Touchpad cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.0.4.4 / 15.2.7.0
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
28 tháng 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.021.0531.2010
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.778.1208.2010
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Realtek LAN Driver cho Lenovo B, V Series

Version: 7.021.0531.2010
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Jan 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN không dây
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 14.0.0.113
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.1.1020.26
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Intel Wireless LAN cho Lenovo B, series V

Version: 14.2.0.10
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 22 2011Tải về
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 14.0.0.113
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Điều khiển không dây cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 9.2.0.25 / 5.100.82.15
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Wireless Lan Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 9.2.0.115 / 5.100.82.15
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
16 Tháng Tám 2011Tải về
Mạng: Wireless WAN
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.24.1.0 / 2.0.6.704 / 2.0.6.702
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Loại khác
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Vân tay điều khiển EgisTec cho Lenovo B570, V370, V470, V570

Version: 3.0.10.4
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
28 Tháng 12 2010Tải về
Hotfix cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: KB978258
Cửa sổ 7 32bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Hotfix cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: KB974476
Cửa sổ 7 32bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Hotfix cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: KB978258
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Hotfix cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: KB974476
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1118
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1118
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Quản lý năng lượng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.0.1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 3.0.4.0
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
Phần mềm và tiện ích
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
BingBar cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.0.2282.0
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
24 Jan 2011Tải về
BioExcess cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.67.0
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
13 2011 tháng tưTải về
Lenovo EE Boot Optimizer cho Máy tính xách tay

Version: 0.0.1.5
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1628
Cửa sổ 7 32bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 7.0.0.1628
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
McAfee Virus Scan Plus Patch cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: R9 / R10
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
24 Jan 2011Tải về
McAfee Virus Scan Plus cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.570.3
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
RapidDrive cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 1.0.0.7
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
ReadyComm cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 5.1.1.24
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
24 Jan 2011Tải về
USB-PortLocker cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 1.0.5.24
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
24 Jan 2011Tải về
YouCam cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 3.1.3603
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
24 Jan 2011Tải về
Lưu trữ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel AHCI Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.0.1046
Windows XP
09 tháng 2011Tải về
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.0.1046
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 10.0.0.1046
Windows XP
25 tháng 2011Tải về
Lenovo Hệ thống hoạt động bảo vệ cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205

Version: 1.70.11
Cửa sổ 7 32bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Lenovo Hệ thống hoạt động bảo vệ cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205

Version: 1.70.11
Cửa sổ 7 64bit
22 Tháng 12 2010Tải về
Video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.15.10.2342
Cửa sổ 7 32bit
23 Tháng Tám 2011Tải về
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.15.10.2342
Cửa sổ 7 64bit
23 Tháng Tám 2011Tải về
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 6.14.10.5313
Windows XP
17 Jan 2011Tải về
NVIDIA Display Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.17.12.8590 / 285.90
Cửa sổ 7 32bit
27 Mar 2012Tải về
NVIDIA Display Driver cho Lenovo B470, B570, V370, V470, V570

Version: 8.17.12.8590 / 285.90
Cửa sổ 7 64bit
28 Jan 2012Tải về
Nvidia VGA cho Máy tính xách tay

Version: 9.18.13.546
Cửa sổ 8 32bit
10 Jan 2013Tải về
Nvidia VGA cho Máy tính xách tay

Version: 9.18.13.546
Cửa sổ 8 64bit
10 Jan 2013Tải về