Lenovo V730-13 Laptop Windows 7, Trình điều khiển Windows 10, Phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo V730-13

Tải về Lenovo V730-13 Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho V730-13Windows 10 64-bit2020-05-09DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Liteon cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và mô phỏng Khung Nhiệt của Intel (DPTF) cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Trình quản lý Giao diện Engine của Intel (MEI) cho V730-13Windows 10 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel (SIO) cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và mô phỏng Khung Nhiệt của Intel (DPTF) cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Trình quản lý Giao diện Engine của Intel (MEI) cho V730-13Windows 7 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Trình điều khiển mô hình mật mã tin cậy (TCM) cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Intel Management Engine 11.8 Firmware dành cho V730-13Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2020-01-13DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V730-13Windows 10 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho V730-13Windows 7 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Trình đọc vân tay Synaptics cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình đọc vân tay cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Elan, Synaptics) cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Elan, Synaptics) cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Liteon cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Qualcomm WLAN cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Quản lý năng lượng LenovoWindows 10 64-bit2019-12-16DOWNLOAD
Trình điều khiển mô hình mật mã tin cậy (TCM) cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển SDK mô-đun mã hóa đáng tin cậy (TCM) cho V730-13Windows 10 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Trình điều khiển TSM Mô-đun mã hóa đáng tin cậy (TCM) cho V730-13Windows 10 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Phần mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel (SGX) cho V730-13Windows 10 64-bit2019-09-04DOWNLOAD
Dịch vụ Lenovo Vantage cho Windows 10 64 bit (Phiên bản 1803 trở lên)Windows 10 64-bit2020-03-31DOWNLOAD
Phần mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel (SGX) cho V730-13Windows 7 64-bit2019-09-12DOWNLOAD
Lenovo UtilityWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2020-05-06DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (IRST) cho V730-13Windows 10 64-bit2018-12-29DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (IRST) cho V730-13Windows 7 64-bit2018-03-30DOWNLOAD
Trình điều khiển USB Intel 3.0 dành cho V730-13Windows 7 64-bit2019-09-04DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *