Lenovo Y40-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Y40-70 Laptop

Tải Lenovo Y40-70 Drivers Máy tính xách tay, phần mềm và cập nhật cho Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-11-25TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Y40-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Y40-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Y40-70 (Atheros, Bradcom, Realtek, Intel)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-70 (Bison, AVC)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-70 (Bison, AVC)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-70 (AVC, Bison)Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-70Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo Y40-70Windows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Video AMD Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển Video AMD Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Màn hình không dây Intel Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-70 (Synaptic, Elan)Windows 8.1 64-bit2014-09-03TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-70 (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-70 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-70 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-70Windows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-70 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-70 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-20TẢI
Lenovo Y40-70 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel của Lenovo Y40-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel của Lenovo Y40-70Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Y40-70Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Intel USB40 của Lenovo Y70-3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI