Lenovo Y40-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Y40-80 Máy tính xách tay

Tải Lenovo Y40-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo Y40-80Windows 8.1 64-bit2015-07-29TẢI
Lenovo Y40-80 (BDW) HCIreset cho Intel 3160 BluetoothWindows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Y40-80Windows 8.1 64-bit2015-04-09TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Y40-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Y40-80 (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-80 (BDW) (Bison, AVC)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-80 (AVC, Bison)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Y40-80 (AVC, Bison)Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Công cụ Cài đặt Độ sáng của Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển độ sáng của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit2015-01-27TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80Windows 7 64-bit2015-01-27TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80Windows 8.1 64-bit2015-04-09TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-08-04TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo Y40-80Windows 8.1 64-bit2015-04-09TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Y40-80 (BDW) (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-80 (Elan, Synaptics)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo Y40-80 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo Y40-80 LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển mạng LAN Realtek của Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-80 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-04-09TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-80 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Y40-80 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Y40-80Windows 8.1 64-bit2015-04-09TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Lenovo Y40-80 (BDW) Trình Tối ưu hóa OneKeyWindows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Công cụ Tối ưu hóa OneKey của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Y40-80 (BDW)Windows 8.1 64-bit2014-12-10TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Y40-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel của Lenovo Y40-80Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển USB 40 của Lenovo Y80-3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-27TẢI