Lenovo 3000 Y410 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


Lenovo Y410 Máy tính xách tay

Tải Lenovo 3000 series Y410 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Conexant Audio Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.55.0.0
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: R1.83
32-bit Windows Vista
17 Mar 2008
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: R1.67
Windows XP
29 Tháng 12 2007
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS cập nhật cho Windows Vista (32-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: v1.0
32-bit Windows Vista
15 2008 tháng tư
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Lenovo Bluetooth cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v6.0.1.4900
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Trình điều khiển Lenovo Bluetooth cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.1.0.2500
Windows XP
02 Jan 2008
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Easy camera driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v61.2.8.140
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
RICOH Card Reader Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.51.01
Windows XP
29 Tháng 12 2007
RICOH Flash Media Controller Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v3.51.01
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v8.3.0.1013
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Intel Chipset driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.3.0.1013
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Đầu đọc vân tay
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
tập tin vá lỗi cho Lenovo FingerPrint Reader cho Windows Vista, XP - máy tính xách tay Lenovo 3000 gia đình ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.00.20
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
28 Jan 2008
Bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
nút điều khiển Lenovo dễ dàng cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v2.0.05
32-bit Windows Vista
09 2008 tháng tư
nút điều khiển Lenovo dễ dàng cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.0.119
Windows XP
09 2008 tháng tư
modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Motorola Modem Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v6.12.05
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Motorola Modem Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.12.05
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v7.0.203.2
32-bit Windows Vista
17 Mar 2008
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.3.204.7
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v10.26.0.0
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v10.26.0.0
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.25.12
Windows XP
31 2008 tháng bảy
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.25.17
32-bit Windows Vista
30 tháng 2008
Intel PRO / Wireless LAN 3945ABG driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v10.6.0.46
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Intel PRO / Wireless driver 3945ABG LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.4.27
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Intel PRO / Wireless LAN 4965ABG driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: v11.1.0.87
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Intel PRO / Wireless LAN 4965ABG driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.0.86
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Trình điều khiển Lenovo Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: v12.0.0.49974
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 04 2007
Ổ đĩa quang
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Cập nhật firmware cho ổ Optiarc DVD-RW / CD-RW, mô hình AD-7560A ... Tìm hiểu thêm

Version: D803
32-bit Windows Vista
26 tháng 2008
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: v1.01.00.01
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.01.00.01
Windows XP
29 Tháng 12 2007
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
EasyCapture cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.000
32-bit Windows Vista
01 Tháng 12 2008
cập nhật firmware cho Sonic Digital Media LE - máy tính xách tay Lenovo 3000 gia đình và máy tính để bàn ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.42.build 36b
cửa sổ 2000
Windows XP
07 2008 tháng tư
Nhắn với Trung tâm cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - Máy tính để bàn, Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.1.004
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
Windows XP
16 Jan 2013
ReadyComm cho Windows Vista (32bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: N / A
32-bit Windows Vista
Không ứng dụng
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Intel AHCI cho Windows Vista (32-bit), XP - Dòng 3000 (G, Y), Dòng IdeaPad (S, U, Y), Dòng Lenovo (B, E) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.8.0.1009
32-bit Windows Vista
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Graphics Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: V15.4.1.1268
32-bit Windows Vista
21 2008 tháng tư
Intel Graphics Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.4820
Windows XP
29 Tháng 12 2007
NVIDIA Display Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.11.0128
32-bit Windows Vista
29 Tháng 12 2007
NVIDIA Display Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 Y410 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.11.0134
32-bit Windows Vista
21 2008 tháng tư
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010
Microsoft .NET Framework Version 2.0 cho Windows 2000, XP - Máy để bàn / Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0
cửa sổ 2000
Windows XP
15 2008 tháng tư