Lenovo Y50-70 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Y50-70 cảm ứng máy tính xách tay

Tải Lenovo Y50-70 cảm ứng điều khiển máy tính xách tay, phần mềm và cập nhật cho Windows 7 32 / 64bit, Windows 8.1 64bit.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Audio DriverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-23TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-03-17TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo Y50-70, Y50-70 (Bison, AVC)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo Y50-70, Y50-70 (Bison, AVC)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Card điều khiển của RealtekWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Card điều khiển của RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Quản lý Động cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Chipset IntelWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Chipset IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển giao diện điều khiển của IntelWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển giao diện điều khiển của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video IntelWindows 7 32-bit2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video IntelWindows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Màn hình cảm ứng không dây Intel®Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video NvidiaWindows 7 64-bit2015-03-31TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video NvidiaWindows 7 32-bit2015-03-31TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video IntelWindows 8.1 64-bit2015-03-17TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Video NvidiaWindows 8.1 64-bit2015-03-17TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng độ sáng mặc định Registry KeyWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Synaptic, Elan, Alps)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo Y50-70, Y50-70 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng điều khiển mạng LANWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Realtek LAN DriverWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển WLAN IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 64-bit2015-03-17TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển WLAN IntelWindows 8.1 64-bit2015-03-17TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 8.1 64-bit2015-03-17TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Chạm vào Trình điều khiển Intel USB3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI