Lenovo Y70-70 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo Y70-70 cảm ứng máy tính xách tay

Tải Lenovo Y70-70 cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Y70-70 cảm ứng Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-09-04TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Audio DriverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Bluetooth Driver (Broadcom, Intel, Realtek)Windows 8.1 64-bit2014-09-03TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Máy ảnh Driver (Bison, AVC)Windows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Máy ảnh Driver (AVC, Bison)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng Intel Quản lý Động cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Quản lý Intel Động cơ Driver InterfaceWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Quản lý Intel Động cơ Driver InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel VGAWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel VGAWindows 7 32-bit2014-09-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel VGAWindows 7 64-bit2014-09-29TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Wireless Display driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng VGA NvidiaWindows 7 32-bit2014-09-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng VGA NvidiaWindows 7 64-bit2014-09-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng VGA NvidiaWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng độ sáng mặc định Registry KeyWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y50-70, Y50-70 Touch, Y70-70 cảm ứng điều khiển mạng LANWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng LANWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng WLAN Driver (CyberTan, Realtek, liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel WLAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel WLAN driverWindows 8.1 64-bit2014-09-04TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng WLAN Driver (Broadcom, Realtek)Windows 8.1 64-bit2014-09-03TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý Lenovo Y70-70 cảm ứng Lenovo EnergyWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Quản lý Lenovo Y70-70 cảm ứng Lenovo EnergyWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Trình điều khiển Lenovo Y70-70 cảm ứng sáng kiểm soátWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Rapid Storage Technology (IRST) DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel Rapid Storage Technology (IRST) DriverWindows 8.1 64-bit2014-07-28TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Y70-70 cảm ứng Intel driver USB 3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-29TẢI