Lenovo Yoga 2 11 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 2 11 Laptop

tải Lenovo Yoga 2 11 Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm, cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh của Lenovo 2 11Windows 8.1 64-bit2015-03-19TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo 2 11Windows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Trình điều khiển âm thanh của Lenovo 2 11Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
BIOS Update cho Yoga 2 11Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-17TẢI
BIOS Update cho Yoga 2 11Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-17TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2 của Yoga Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Bluetooth Driver (Broadcom, Atheros, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-03-19TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2 của Xanh của Lenovo (Broadcom, Atheros)Windows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth XTEX 2 của Lenovo (Broadcom, Qualcomm, Intel)Windows 10 64-bit2017-09-14TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Máy ảnh Driver (Bison, liteon)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2014-05-14TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Máy ảnh Driver (Realtek, Sunplus)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Máy ảnh điều khiểnWindows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Realtek Card Reader driverWindows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel Trusted Execution Interface Engine (TXEI) DriverWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel dải biên vải điều khiển thiết bịWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-20TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Yoga 2 11Windows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Trình điều khiển Chipset của Xilinx 2 của LenovoWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel Quản lý Động cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel MBI driverWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo Yoga 2 11 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệtWindows 8.1 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Yoga 2 11 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệtWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Yoga 2 11Windows 8.1 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel MEI và TXE driverWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-20TẢI
Lenovo Yoga 2 11 TXEI driverWindows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel MBI driverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16TẢI
Lenovo Yoga 2 11 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệtWindows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Trình điều khiển Chipset của Xilinx 2 của LenovoWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16TẢI
Lenovo Yoga 2 11 VGA driverWindows 8.1 64-bit2014-05-14TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel VGA driverWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
Trình điều khiển video của Lenovo Yoga 2 11Windows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Xanh của Lenovo 2 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad dành cho người nước ngoài của Lenovo 2 11 (ELAN, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-03-19TẢI
Trình điều khiển TouchPad 2 11 của Lenovo (Elan, Synaptics)Windows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Trình điều khiển WLAN 2 11 dành cho người già của Lenovo (Broadcom, Qualcomm, Intel)Windows 10 64-bit2016-08-09TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 2 11 dành cho người già của Lenovo (Broadcom, Qualcomm)Windows 10 64-bit2016-08-09TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 2 11 của Lenovo (Broadcom, Atheros)Windows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Lenovo Yoga 2 11 WLAN Driver (Broadcom, Atheros, Intel)Windows 8.1 64-bit2014-05-14TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel CPPC vBulletin driverWindows 8.1 64-bit2015-07-20TẢI
Lenovo Yoga Quản lý 2 11 Lenovo EnergyWindows 8.1 64-bit2014-05-14TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Kiểm soát Hiệu suất Hợp phần Intel (CPPC)Windows 10 64-bit2016-07-22TẢI
Lenovo Yoga Quản lý 2 11 Lenovo EnergyWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo Yoga 2 11 Intel DPTF driverWindows 8 64-bit2014-01-16TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Pin Firmware cho Yoga 2 11Windows 8.1 64-bit2014-09-26TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo Yoga driver 2 11 Intel Rapid Storage TechnologyWindows 8.1 64-bit2014-05-14TẢI
Lenovo Yoga driver 2 11 Intel Rapid Storage TechnologyWindows 10 64-bit2016-07-22TẢI