Lenovo Yoga 3-1170 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 3-1170 Laptop

Tải Lenovo Yoga 3-1170 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo 3-1170Windows 8.1 64-bit2016-01-22TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo 3-1170Windows 10 64-bit2015-11-25TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 BIOS UpdateWindows 8.1 64-bit2016-01-04TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo Yoga 3-1170Windows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Bluetooth XTeam 3 của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo Yoga 3-1170Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Trình điều khiển Bluetooth XTeam 3 của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Realtek Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Máy ảnh Driver (liteon, Bison)Windows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Máy đọc Thẻ 3-1170 của LenovoWindows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Xoom Yoga 3 của Lenovo (Bison, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1170 cơ Driver InterfaceWindows 8.1 64-bit2015-01-15TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1170 cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệtWindows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Hiển thị Lenovo Yoga 3-1170 Lenovo GiấyWindows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1170 Intel VGAWindows 10 64-bit2016-07-20TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1170 Intel VGAWindows 8.1 64-bit2016-01-22TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 3-1170 dành cho người già của Lenovo (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2016-01-22TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel 3-1170 của LenovoWindows 8.1 64-bit2016-01-22TẢI
Trình điều khiển WLAN Intel 3-1170 của LenovoWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Lenovo Yoga 3-1170 Intel DPTF driverWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Phần mềm Bộ cảm biến Lenovo Yoga 3-1170 ITEWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-03TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Harmony cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-04-22TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Trình điều khiển IO của Intel Lenovo Yoga 3-1170Windows 8.1 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển IO của Intel Lenovo Yoga 3-1170Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Công nghệ lưu trữ Lenovo Yoga 3-1170 Intel Rapid (IRST) DriverWindows 8.1 64-bit2016-01-22TẢI
Driver Storage Technology Lenovo Yoga 3-1170 Intel RapidWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI