Lenovo Yoga 3-1470 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 3-1470 Laptop

Tải Lenovo Yoga 3-1470 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Yoga 3-1470 Audio DriverWindows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Audio DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-22TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 BIOS UpdateWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-03TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 3-1470 của Lenovo Linux (Intel, Qualcomm)Windows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-04-22TẢI
Trình điều khiển Máy đọc Thẻ 3-1470 của LenovoWindows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Máy ảnh Driver (liteon, Bison)Windows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Máy ảnh Driver (Realtek, Sunplus)Windows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Realtek Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Processor hợp tác Performance Control (CPPC) DriverWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1470 cơ Driver InterfaceWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel Chipset DriverWindows 10 64-bit2015-08-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 diễn đàn năng động Intel và Khung điều khiển nhiệtWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Quản lý Intel Lenovo Yoga 3-1470 cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2017-01-10TẢI
Hiển thị Lenovo Yoga 3-1470 Lenovo GiấyWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Intel VGAWindows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Nvidia VGAWindows 10 64-bit2017-03-29TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Intel VGAWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Trình điều khiển Lenovo Yoga 3-1470 Nvidia VGAWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-08-19TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 3-1470 dành cho người già của Lenovo (Intel, Qualcomm)Windows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 WLAN Driver (Atheros, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-04-22TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel IRST patchWindows 10 64-bit2015-08-19TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel CPPC driverWindows 10 64-bit2015-08-19TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo Yoga 3-1470 Intel DPTF driverWindows 10 64-bit2015-08-04TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Harmony cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-04-22TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-06-09TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Công nghệ lưu trữ Lenovo Yoga 3-1470 Intel Rapid (IRST) DriverWindows 8.1 64-bit2015-02-04TẢI
Driver Storage Technology Lenovo Yoga 3-1470 Intel RapidWindows 10 64-bit2016-08-10TẢI