Lenovo Yoga 500-14ACL máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo Yoga 500 Dòng máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad Yoga 500-14ACL máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-29TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Yoga 500-14ACLWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Máy ảnh Driver cho Yoga 500-14ACLWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Sensor Hub cho Yoga 500-14ACLWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Sensor Hub cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-07-02TẢI
VGA Driver (VGA, SATA, PSP) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Yoga 500-14ACLWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Yoga 500-14ACLWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI