Lenovo Yoga 500-15ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 500-15ISK Laptop

Tải Lenovo Yoga 500-15ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-15TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Bluetooth Driver (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-30TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-30TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI