Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo Yoga 720-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 80X6) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2018-01-08DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-06-14DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Liteon) dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Camera Driver cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý của Trình quản lý Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2018-01-08DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, 81C3)Windows 10 64-bit2018-06-22DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-17DOWNLOAD
Active Pen Driver cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Liteon) cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) DriverWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-07-04DOWNLOAD
Le-NoteWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
Lenovo Chế độ kiểm soát YogaWindows 10 64-bit2017-05-03DOWNLOAD
Lenovo UtilityWindows 10 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
Khóa Registry cho Tốc độ Cursor cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-05-18DOWNLOAD
Driver Thunderbolt cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6)Windows 10 64-bit2017-03-13DOWNLOAD