Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo 720-13IKB (Loại 81C3)

Tải về Lenovo Yoga 720-13IKB (Loại 81C3) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-06-14DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Camera Driver cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Nhiệt Khung cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Yoga 720-13IKB (Loại 80X6, 81C3)Windows 10 64-bit2018-06-22DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-04-02DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Bút hoạt động cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Qualcomm cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Hỗ trợ Bảo mật của Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Phần mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Le-NoteWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
Lenovo Utility cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3), Yoga 720-12IKBWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Khóa Registry cho Tốc độ Cursor cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Trình điều khiển IATA của Intel dành cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2018-01-04DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
Driver Thunderbolt Intel cho Yoga 720-13IKB (Loại 81C3)Windows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD