Lenovo Yoga 900-13ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 900-13ISK Laptop

Tải Lenovo Yoga 900-13ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2017-05-18TẢI
BIOS Update cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2016-11-21TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2015-10-10TẢI
Máy ảnh Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Card Reader Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2015-10-10TẢI
Intel Chipset Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2017-05-18TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2017-05-15TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2015-10-10TẢI
Intel VGA Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Synaptics Touchpad Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Intel Wireless Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2015-11-04TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-01-05TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Trình điều khiển Intel LPSS cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2017-05-18TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho Yoga 900-13ISKWindows 10 64-bit2015-10-10TẢI