Lenovo Yoga 920-13IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Yoga 920-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Kính Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
ThinkPad USB-C Dock FirmwareWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-04DOWNLOAD
Loại C Phần mềm cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-01-25DOWNLOAD
DOWNLOAD
Realtek Audio Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
BIOS Update cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-03-13DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Máy ảnh Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8.50.3399 Phần mềm cho Yoga 920-13IKB, 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2017-11-30DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel dành cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển GFX tích hợp Intel cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Wacom Touch Panel Pen Driver cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB KínhWindows 10 64-bit2018-06-08DOWNLOAD
PTP Mouse Sửa đổi tốc độ cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Qualcomm dành cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
Le-NoteWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-09DOWNLOAD
Trình điều khiển phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel (SGX) cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD
Bộ điều hợp USB Ethernet Adapter cho Yoga 920-13IKB, 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2017-09-11DOWNLOAD
Trình điều khiển Lenovo USB3.0 LAN cho máy tính xách tay, máy tính để bànWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-05-31DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Thunderbolt (TBT) cho Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB GlassWindows 10 64-bit2018-06-29DOWNLOAD