Lenovo Z50-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Z50 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo Z50-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Z40-70, Z50-70 Conexant Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Audio DriverWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 BIOS UpdateWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-24TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Z40-70, Z50-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-19TẢI
Bluetooth Driver (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Driver Z50-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-07-20TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Z40-70, Z50-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2016-08-18TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-27TẢI
Trình đọc thẻ Realtek của Lenovo Z40-70, Z50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Z40-70, Z50-70 (Bison, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Z40-70, Z50-70 (AVC, Bison)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Máy ảnh Driver (Realtek, Alcor)Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Realtek Card Reader Driver cho Windows8.1 (64-bit) - Lenovo Z40-70, Z50-70Windows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-17TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý Intel cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý Intel cơ Driver InterfaceWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý Intel cơ Driver InterfaceWindows 8.1 64-bit2016-07-25TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driverWindows 7 32-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driverWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driverWindows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel VGA driverWindows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 7 32-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Touchpad Driver (Elan, Synaptics) cho Windows8.1 (64-bit) - Lenovo Z40-70, Z50-70Windows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z40-70, Z50-70 (Elan, Synaptics)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Realtek LAN driverWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển Realtek LanWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển Realtek LanWindows 8.1 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Z40-70, Z50-70 (Atheros, Realtek, Intel)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-19TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-07-20TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN Z40-70, Z50-70 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 8.1 64-bit2014-12-16TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 8.1 64-bit2014-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Quản lý năng lượng của LenovoWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-12-16TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-15TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI
Lenovo Z40-70, Z50-70 Intel công nghệ lưu trữ nhanh (IRST) DriverWindows 8.1 64-bit2015-09-07TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển Intel USB40 của Lenovo Z70-50, Z70-3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-18TẢI