Lenovo Z50-75 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Z50 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo Z50-75 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Z40-75, Z50-75 Conexant Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-05-21TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Audio DriverWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 BIOS UpdateWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-26TẢI
TẢI
Lenovo Z40-75, Driver Z50-75 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Driver Z50-75 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-01-22TẢI
Lenovo Z40-75, Driver Z50-75 Bluetooth (Realtek, Atheros)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Máy ảnh Driver (Bison, AVC)Windows 8.1 64-bit2014-05-20TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2015-01-22TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Máy ảnh Driver (Bison, AVC)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Máy ảnh Driver (Realtek, Alcor)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-19TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 AMD (VGA, HDAudio, SATA) điều khiểnWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 AMD Video DriverWindows 8.1 64-bit2015-01-22TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Touchpad Driver (Synaptics, ELAN)Windows 8.1 64-bit2014-08-21TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek LAN driverWindows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-02TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 Realtek LAN driverWindows 8.1 64-bit2014-05-21TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-01-22TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-19TẢI
Lenovo Z40-75, Z50-75 WLAN Driver (Realtek, Atheros)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-05TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-15TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI