Lenovo Z51-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Z50 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo Z51-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek Audio DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek Audio DriverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2015-11-11TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 BIOS UpdateWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-09-22TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Bluetooth Patch (HCIreset)Windows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Intel BluetoothWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Intel BluetoothWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Intel BluetoothWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Driver Z51-70 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 HCIreset cho Intel BluetoothWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Card Reader driverWindows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Máy ảnh điều khiểnWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Máy ảnh điều khiểnWindows 10 64-bit2015-11-03TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Card Reader driverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Card Reader driverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Máy ảnh điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Chipset DriverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Quản lý Intel cơ Driver InterfaceWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Quản lý Intel cơ Driver InterfaceWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Chipset DriverWindows 10 64-bit2017-01-13TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Quản lý Intel cơ Driver InterfaceWindows 10 64-bit2017-01-13TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel VGA driverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel VGA driverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 AMD VGA driverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 AMD VGA driverWindows 7 64-bit2015-07-28TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 AMD VGA driverWindows 10 64-bit2016-07-18TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel VGA driverWindows 10 64-bit2017-05-26TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Wireless Display DriverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Brightness Công cụ điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Touchpad driverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2017-01-13TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek LAN driverWindows 10 64-bit2015-07-14TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 LAN driverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Realtek LAN driverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-07-21TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel WLAN driverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel WLAN driverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel WLAN driverWindows 10 64-bit2017-05-26TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Brightness váWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Disable ZPODD váWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 ODD Biểu tượng Đăng kýWindows 10 64-bit2016-07-18TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 DisableAN registeryWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel công nghệ lưu trữ nhanh (IRST) DriverWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel công nghệ lưu trữ nhanh (IRST) DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 Intel Rapid Storage Technology driverWindows 10 64-bit2015-11-11TẢI
Lenovo Z41-70, Z51-70 USB 3.0 điều khiểnWindows 7 64-bit2015-06-23TẢI