Lenovo Z70-80 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Z70-80 Laptop

Tải Lenovo Z70-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G70-80, Z70-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-11-06TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Z70-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-03-03TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Z70-80 của Lenovo (Intel, Qualcomm, Realtek)Windows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Z70-80 của Lenovo (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo Z70-80 (Liteon, AVC, Bison)Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo Z70-80 (Liteon, AVC, AWA, Bison)Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo Z70-80 (Realtek, Alcor)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel của Z70-80 của LenovoWindows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel của Z70-80 của LenovoWindows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel của Z70-80 của LenovoWindows 10 64-bit2016-12-17TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2016-06-01TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z70-80 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z70-80 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Z70-80 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Trình điều khiển Lan Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển WLAN Z70-80 Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Trình điều khiển WLAN Z70-80 của Lenovo (Intel, Realtek, Qualcomm)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển WLAN Z70-80 của Lenovo (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo Z70-80Windows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo Z70-80Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Trình tối ưu hóa OneKey của Lenovo Z70-80Windows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (Z70-80) của LenovoWindows 7 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (Z70-80) của LenovoWindows 8.1 64-bit2014-12-12TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® Z70-80 của LenovoWindows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển USB 70 của Lenovo Z80-3.0Windows 7 64-bit2014-12-30TẢI