LG 10T360 Tablet PC Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 10T360 Tablet PC

Tải về Trình điều khiển LG 10T360 Tablet PC Windows 10 32bit và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Platform trình điều khiển gói Ver.112
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-20
88MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.10.4252
Cửa sổ 10 32bit
2016-02-02
67MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Qualcomm Bluetooth Ver 2.2.0.22
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-19
1MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm Wireless Lan điều khiển Ver 3.7.2.61686
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-19
21MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ảo Chuột điều khiển Ver 1.0.1412.101
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-20
1MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
maxTouch I2C Boot cầu ngoại vi điều khiển Ver 15.16.38.615
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-19
1MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1507.3101
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-19
13MB
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1508.2701
Cửa sổ 10 32bit
2015-11-19
33MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *