LG 11T540 Tab-Book 2 Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 11T540 Tab-Book

Tải về LG 11T540 Tab-Book 2 (SlidePad) Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Platform trình điều khiển gói Ver.003
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
89MB
trình điều khiển Intel TXE Ver 1.0.0.1054
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
33MB
Intel Platform trình điều khiển gói Ver 106
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
81MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Ver 12.0.0.8020
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
3MB
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Ver 12.0.0.8020
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
3MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Broadcom Wireless Lan điều khiển Ver 5.93.98.187
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
19MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB Driver Fast Ethernet Ver 8.11.808.2013
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
4MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ảo Chuột điều khiển Ver 1.0.1412.101
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
1MB
LG ảo Pad điều khiển Ver 1.0.1312.1601
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
22MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
maxTouch I2C Boot cầu ngoại vi điều khiển Ver 15.16.38.615
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
1MB
maxTouch I2C Boot cầu ngoại vi điều khiển Ver 15.16.38.615
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
1MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
22MB
LG thông minh Share Ver 2.1.1307.901
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
173MB
LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1311.2901
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
19MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
110MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1310.401
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
19MB
Trung tâm Chăm sóc LG Ver 1.0.1312.301
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-02-24
12MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *