LG 11T740 Tab-Book 2 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 11T740 Tab-Book 2 Laptop

Tải về LG 11T740 Tab-Book 2 Tablet PC Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7553)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
282,741K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7076)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
17 / 11 / 2014
92,160K
45,744K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.9500)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
23,012K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 11.0.0.1157)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
21,526K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 14.5.0.1081)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
11,683K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
2,742K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 9.5.14.1724)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
57,282K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,201K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
16,527K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.15.4256)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
181,814K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.10.3368)
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 07 / 2015
134,635K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 17.1.1529.1613)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
6203K
điều khiển Intel Bluetooth APTX Audio cho LG xách tay. (Ver 3.0.1346.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
1,474K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 3.1.1311.400)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
17 / 11 / 2014
17 / 11 / 2014
92,160K
92,160K
22,542K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 18.11.0.8)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
195,186K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 17.0.2.5)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
84507K
84,507K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB Fast Ethernet điều khiển lái xe. (Ver 10.1.506.2015)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
9,258K
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller cho LG. (Ver 8.11.808.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
4,839K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB2.0 Card Reader driver. (Ver 10.0.10125.31214)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
12,602K
Realtek USB2.0 Card Reader driver cho LG. (Ver 6.2.9600.39054)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
10,449K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG ảo Pad Driver (Ver 1.0.1312.1601)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
23,079K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1507.1001)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
82,507K
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1507.1701)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
2,044K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1508.1401)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
33,960K
điều khiển Intel động Nền tảng cho LG xách tay. (Ver 8.1.10600.147)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
19,087K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1702)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,820K
LG thông minh Share cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1.1307.901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
178,109K
LG Dễ dàng khởi xướng cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1308.601)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,203K
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1304.901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,811K
Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1312.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
12,632K
LG Mạng Share cho LG xách tay. (Ver 1.0.1311.2901)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
19,537K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1310.401)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
19,751K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.1134)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
82,410K
Trung tâm Thông tin LG (Ver 1.0.1401.901)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
10,300K
điều khiển Intel động Nền tảng cho LG xách tay. (Ver 7.1.0.2106)
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
6,513K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
27 / 06 / 2014
30,124K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *