LG 14ZD960 / 15ZD960 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 14ZD960 Laptop

Tải về LG 14ZD960, 15ZD960 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Conexant Audio Driver Ver. 8.66.23.58
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
56MB
Conexant Audio Driver Ver. 8.66.23.58
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
56MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage Technology driver Ver.14.6.1.1030
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
11MB
Intel Rapid Storage Technology driver Ver.14.6.0.1029
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-08
11MB
Intel Chipset Driver Ver.10.1.1.9
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1172
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
63MB
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1183
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
63MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4380
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-23
193MB
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4380
Cửa sổ 7 64bit
2016-02-23
193MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Bluetooth điều khiển Ver.17.1.1532.1814
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
5MB
intel Bluetooth điều khiển Ver.17.1.1507.528
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
32MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.20.0.9
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
191MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.30.0.9
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
180MB
Intel Wireless Display Ver6.0.40.0
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-07
106MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Realtek Ethernet Ver 7.18.602.2015
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
9MB
Realtek USB FE Family Controller Driver Ver.10.2.616.2015
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
9MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver Ver.10.0.10125.31214
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
12MB
Realtek Card Reader driver Ver.10.0.10125.31214
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
12MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.6.1
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
115MB
Elan TouchPad driver Ver 15.9.6.1
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver4.0.2.42
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
5MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
9MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1510.3101
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
33MB
LG Power Manager Suite Ver1.0.1510.2001
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
2MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1510.501
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
80MB
LG Device Manager Ver 1.0.1511.201
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
2MB
LG Device Manager ver1.0.1512.401
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
2MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1510.501
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-07
80MB
Program_64bit] LG DNA với Trung tâm Chương trình Ver 1.0.1512.1001
2016-01-12
45MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[BIOS] Hệ thống 14Z960 BIOS Ver 14ZA1570
2016-03-02
4MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *