LG 15N360 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15N360 Laptop

Tải về LG 15N360 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek AudioDriver Ver.6.0.1.7724
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
236MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.12
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
2MB
Quản lý cơ Intel Driver Interface Ver11.0.0.1160
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
21MB
Intel Rapid Storage Technology driver Ver.14.8.0.1042
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
12MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
170MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Bluetooth điều khiển Ver.18.1.1546.2762
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
8MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.32.0.5
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
113MB
Intel Wireless Display Ver 6.0.57.0
cửa sổ 10
2016-02-18
121MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Bộ điều khiển Realtek PCIe FE Family driver Ver.10.3.723.2015
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
9MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver Ver.10.0.10240.21282
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
12MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 19.0.13.0
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
166MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
9MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát Ver1.0.1512.1101
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
33MB
LG Device Manager Ver 1.0.1512.2901
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
50MB
LG Power Manager Suite Ver 1.0.1510.2001
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
1MB
LG Face-Trong Ver1.0.1512.701
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
58MB
LG DNA với Trung tâm Chương trình Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
55MB
LG Security Center Ver1.0.1511.1701
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
105MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1510.501
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
80MB
LG đọc ModeVer 1.0.1512.1601
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-18
13MB
[Chương trình] (LG trung tâm hỗ trợ) Ver 1.0.1511.1801
2016-02-18
6MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *