LG 15UD340 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15UD340 Laptop

Tải về LG 15UD340 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio Driver Ver. 6.0.1.7553
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
276MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7438
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-23
178MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7438
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-23
178MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.4.1006
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
6MB
trình điều khiển Intel TXE Ver 1.1.0.1064
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
34MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.4.1006
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
6MB
trình điều khiển Intel TXE Ver 1.1.0.1064
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
34MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel GMA driver Ver 10.18.10.3958
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-27
120MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3958
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
120MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1531.1764
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-02
5MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
33MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
190MB
Intel Bluetooth APTX driver Ver 3.0.1346.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
1MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.0.9
Cửa sổ 7 64bit
2014-11-27
261MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.0.9
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-11-13
261MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Realtek Ethernet Ver 10.1.505.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
12MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
5MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 10.0.10130.28157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
12MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
10MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 11.9.18.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-28
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.18.1
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 3.0.0.19
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-25
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-12
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1512.1101
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-22
33MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-27
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-05-27
80MB
[Chương trình] LG DnA Trung tâm Plus Chương trình Ver 1.0.1411.1901
2014-11-27
45MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
15U340 Hệ thống BIOS Ver FD
Cửa sổ 64bit
2015-01-29
3MB
15U340 Hệ thống BIOS Ver FB
Cửa sổ 64bit
2014-09-05
3MB