LG 15UD560 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15UD560 Laptop

Tải về LG 15UD560 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Conexant Audio Driver Ver.8.66.23.55
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
56MB
DTS Sound Ver 1.02.5300
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-08
7MB
DTS Sound Ver 1.02.5200
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
7MB
Conexant Audio Driver Ver.8.66.23.60
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
56MB
DTS Sound Ver 1.02.5300
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
7MB
Conexant Audio Driver Ver. 8.66.23.60
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
56MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver.10.1.1.9
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1172
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
63MB
Intel Chipset Driver Ver.10.1.1.9
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1172
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
63MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1172
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
63MB
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.13
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4380
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-23
193MB
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4380
Cửa sổ 7 64bit
2016-02-23
193MB
nVidia GeForce driver Ver10.18.13.5435
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-04
289MB
nVidia GeForce driver Ver10.18.13.5435
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-22
217MB
nVidia GeForce driver Ver10.18.13.5435
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
577MB
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4312
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
94MB
nVidia GeForce driver Ver10.18.13.5435
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
217MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
17.1.1507.528 driver intel Bluetooth
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
32MB
intel Bluetooth Driver17.1.1507.528
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
29MB
intel Bluetooth điều khiển Ver.18.1.1546.2762
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
5MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.30.0.9
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
180MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.30.0.9
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
162MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.30.0.9
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
191MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Realtek Ethernet Ver 7.91.1119.2014
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
5MB
Driver Realtek Ethernet Ver 7.91.1119.2014
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
5MB
Realtek PCIe GBE Family Controller Driver Ver 10.1.505.2015
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
12MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver.10.0.10240.28158
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
12MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver.10.0.10240.28158
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
12MB
Realtek Card Reader driver Ver.10.0.10240.28158
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
12MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.7.1
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
115MB
TouchPad_64bit] Elan TouchPad driver Ver 15.9.8.2
2016-02-24
116MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver4.0.2.42
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
5MB
intel USB 3.0 driver Ver4.0.2.42
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-07
9MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1601.801
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-24
80MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver1.0.1512.1101
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-24
33MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1510.501
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
80MB
LG Device Manager ver1.0.1512.401
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
4MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1510.501
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
79MB
LG Device Manager ver1.0.1512.401
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
50MB
LG Dễ dàng Hướng dẫn ver.1.1.1505.1801
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
12MB
Program_64bit] LG DNA với Trung tâm Chương trình Ver 1.0.1512.703
2016-01-08
45MB