LG 29V950 All-in-One Desktop PC Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 29V950 Tất cả-trong-một máy tính để bàn PC

Tải về LG 29V950 All-in-One Desktop PC Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High Definition điều khiển âm thanh cho LG PC. (Ver 6.0.1.7553)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
282,741K
Realtek High Definition điều khiển âm thanh cho LG PC. (Ver 6.0.1.7409)
Cửa sổ 8.1 64bit
09 / 14 / 2015
181,723K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG PC. (Ver 14.5.0 1081)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
11,683K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG PC. (Ver 11.0.0.1157)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
21,526K
Intel Chipset driver cho LG PC. (Ver 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
2,742K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
intel GMA driver cho LG PC. (Ver 10.18.15.4248)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
169,403K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
lái xe intel Bluetooth cho LG PC. (Ver 17.1.1524.1353)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
6,268K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
intel Wireless Lan driver cho LG PC. (Ver 18.11.0.8)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
195,187K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller cho LG PC. (Ver 10.1.505.2015)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
12,716K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB2.0 Card Reader driver cho LG PC. (Ver 10.0.10130.28157)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
12,582K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Chế độ đọc cho LG PC. (Ver 1.0.1507.101)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
13,331K
điều khiển Intel động Nền tảng cho LG PC. (Ver 8.1.10600.147)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
19,087K
điều khiển Control Center của LG cho LG PC. (Ver 1.0.1507.1501)
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
23,221K
Intel sẵn sàng Chế độ công nghệ cho LG PC. (Ver 1.1.50.456)
Cửa sổ 8.1 64bit
09 / 14 / 2015
33,284K
Trung tâm Thông tin của LG cho LG PC. (Ver 1.0.1412.501)
Cửa sổ 8.1 64bit
09 / 14 / 2015
17,890K
LG Face-In (Ver 1.0.1504.101)
Cửa sổ 8.1 64bit
09 / 14 / 2015
56,577K
LG Home Drive (Ver 1.0.1504.0715)
Cửa sổ 8.1 64bit
09 / 14 / 2015
144,269K
LG Chế độ đọc driver cho LG PC. (Ver 1.0.1501.2001)
Cửa sổ 8.1 64bit
09 / 14 / 2015
12,945K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *