LG A305 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG A305 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE A305 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.6156
Windows XP
2011-03-25
94MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.6156
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
72MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.6156
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
72MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.1.0.1042
Windows XP
2011-03-25
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.2.1007
Windows XP
2011-03-25
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Windows XP
2011-03-25
10MB
XNOTE Intel Turbo Boost driver Ver 1.2.0.1002
Windows XP
2011-03-25
34MB
XNOTE Intel Turbo Boost driver Ver 1.2.0.1002
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
1MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.2.1007
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
480KB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-28
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-27
10MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.2.1007
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-27
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5303
Windows XP
2011-03-25
17MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 6.14.12.5957
Windows XP
2011-03-25
97MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2202
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
38MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.5957
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
116MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2202
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
40MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.5957
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
150MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.2.298
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-25
48MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.2.298
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-25
48MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 5.5.0.7900
Windows XP
2011-03-25
102MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.2.298
Windows XP
2011-03-25
48MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.3.0.5500
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
58MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.3.0.5500
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
58MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.14.0
Windows XP
2011-03-31
30MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.15.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-25
29MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.15.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-25
29MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.4.0.9
Windows XP
2011-03-25
42MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.1.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
41MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.2.0.30
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-27
47MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.46
Windows XP
2011-03-25
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.36
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.36
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.17.58
Windows XP
2011-03-25
6MB
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.17.58
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
6MB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 1.9.0407.01
Windows XP
2011-03-25
2MB
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 1.9.0819.01
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
2MB
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 1.9.0819.01
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
2MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.4.0
Windows XP
2011-03-25
28MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.4.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
28MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.4.0
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
28MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 10.01.1107.1901
Windows XP
2011-08-11
2MB
XNOTE LG Magnifier Ver 3.00.1012.1001
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-02
4MB
XNOTE LG Magnifier Ver 4.00.1101.1401
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
2MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.10.1011.1801
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
1MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1102.0801
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
120MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0AP
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
27MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.02.1101.1101
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
17MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1012.0802
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-11
120MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.05.1011.2401
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-10
14MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
27MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.11.1011.2301
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
1MB