LG A405, A410 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Driver, Phần mềm


LG A410 Máy tính xách tay

Tải về LG A405, A410 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6273)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
110,070K
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6273)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
110,070K
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.6171)
Windows XP
11 / 25 / 2011
110,070K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 6.0.0.1179)
Cửa sổ 7 / Windows XP
11 / 28 / 2011
5,468K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1007)
Windows XP
11 / 28 / 2011
2,451K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1007)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 28 / 2011
2,451K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1007)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 28 / 2011
2,451K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Graphics Media Accelerator driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2119)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 28 / 2011
35,375K
Intel Graphics Media Accelerator driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2119)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 28 / 2011
37,753K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6136)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 28 / 2011
156,478K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.12.6669)
Windows XP
11 / 28 / 2011
99,399K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 6.14.10.5313)
Windows XP
11 / 28 / 2011
22,678K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6136)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
120,211K
Intel Graphics Media Accelerator driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2119)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
35,375K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Windows XP
02 / 23 / 2012
49,718K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.3300)
Windows XP
11 / 28 / 2011
250,195K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.3300)
Windows XP
11 / 28 / 2011
250,195K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.5450)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
11 / 25 / 2011
60,022K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.4400)
Windows XP
11 / 25 / 2011
566,483K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.267)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
69,471K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.4000)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
60,159K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.4000)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
60,159K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.267)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
69,471K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.5.100.9.142)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
11 / 25 / 2011
416,426K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.5.100.9.142)
Windows XP
11 / 25 / 2011
406,358K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.8.1)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
9,502K
Intel Wireless ABG / AGN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.0.30)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
42,672K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
9,502K
Intel Wireless ABG / AGN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.0.30)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
48,876K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.8.1)
Windows XP
11 / 25 / 2011
9,502K
Intel Wireless ABG / AGN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.1.5)
Windows XP
11 / 25 / 2011
144,719K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.23.623.2010)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
5,512K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.23.623.2010)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
5,512K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.5.754.308.2010)
Windows XP
11 / 25 / 2011
5,416K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia khiển driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30113)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 28 / 2011
8,217K
Realtek FlashMedia khiển driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30113)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
8,216K
Realtek FlashMedia khiển driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30113)
Windows XP
11 / 25 / 2011
8,216K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[Chương trình / Common] Fingerprinter driver cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
11 / 25 / 2011
52,544K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver.15.0.11.0)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 28 / 2011
29,933K
điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver.15.0.11.0)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 28 / 2011
29,933K
Synaptics TouchPad trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.15.0.11.0)
Windows XP
11 / 28 / 2011
29,933K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
28,672K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
11 / 25 / 2011
28,704K
IIPS driver cho LG xách tay. (Ver.1.2.0.1002)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
11 / 25 / 2011
2,895K
LG Magnifier driver cho LG xách tay. (Ver.3.00.1008.1101)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
4,180K
LG Magnifier driver cho LG xách tay. (Ver.2.35.1005.1201)
Windows 32bit
11 / 25 / 2011
2,703K
LG Magnifier driver cho LG xách tay. (Ver.1.4008.0912.01)
Windows XP
11 / 25 / 2011
3,393K
LG thông minh Cursor driver cho LG xách tay. (Ver.1.00.0910.2701)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
1,841K
TriDef 3D ứng dụng điều khiển cho LG xách tay. (Ver.1.0.9)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
31,349K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.00.1008.0901)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
1,380K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.5.01.1101.1101)
Cửa sổ 7 32bit
11 / 25 / 2011
15,763K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.6.01.1101.0501)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
12,581K
LG thông minh Chỉ số cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 25 / 2011
1,362K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.00.1007.0201)
Windows XP
11 / 25 / 2011
2,548K
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 28 / 2011
10,213K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
Windows XP
11 / 28 / 2011
10,693K
chương trình SRS cho LG xách tay. (Ver.4.1.0.0)
Windows XP
11 / 25 / 2011
1,166K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho A510 / A505 / C400 / A410 / A405 Model (Ver 3G11)
cửa sổ 7
11 / 25 / 2011
2,891K
Hệ thống BIOS cho A510 / A505 / C400 / A410 / A405 Model (Ver.3F82)
cửa sổ 7
11 / 25 / 2011
3,207K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
03 / 25 / 2011
5,942K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *