LG A520 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Driver, Phần mềm


LG A520 Máy tính xách tay

Tải về LG Xnote A520 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6196)
Windows XP
03 / 23 / 2012
101,916K
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6267)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
108,845K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6267)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
109,689K
Realtek SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.10.0600)
cửa sổ 7
10 / 12 / 2011
13,057K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6196)
cửa sổ 7
10 / 12 / 2011
102,675K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Windows XP
03 / 23 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Windows XP
03 / 23 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
Windows XP
03 / 23 / 2012
83,833K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.2.1164)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,544K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1015)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
62,480K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.2.1164)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
9,961K
Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Windows XP
10 / 12 / 2011
230K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 23 / 2012
118,875K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
118,875K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.6.14.12.6696)
Windows XP
03 / 23 / 2012
99,575K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5323)
Windows XP
03 / 23 / 2012
22,678K
Intel Graphics Driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2274)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
66,420K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6696)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
158,516K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2274)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
81,737K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6696)
cửa sổ 7
10 / 12 / 2011
120,287K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.0518)
Windows XP
03 / 23 / 2012
152,747K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Windows XP
03 / 23 / 2012
201,534K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.5700)
Windows XP
03 / 23 / 2012
185,088K
lái xe Motorola Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.02.288)
cửa sổ 7
03 / 21 / 2012
49,663K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.6300)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
60,058K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.67.20443)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
168,424K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.6300)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
120,125K
lái xe Motorola Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.02.288)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
49,663K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Windows XP
03 / 23 / 2012
6,554K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
Windows XP
03 / 23 / 2012
43,532K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
43,532K
Ralink Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.15.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
30,398K
Azureware Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.15.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
30,375K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
278,872K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.0.113)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
130,898K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
Windows XP
03 / 23 / 2012
4,741K
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
4,741K
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
4,741K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
Windows XP
03 / 23 / 2012
9,649K
Realtek USB 2.0 đọc driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
9,649K
Realtek USB 2.0 đọc driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
9,652K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
Windows XP
03 / 23 / 2012
32,605K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
32,605K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
32,605K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
03 / 23 / 2012
3,391K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.7.02.1101.1801)
Windows XP
03 / 23 / 2012
32,605K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Windows XP
03 / 23 / 2012
89,817K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4.00.1007.0201)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,703K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 6.02.1101.1101)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
17,873K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
123,444K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
1,362K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
89,817K
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay. (Ver.1.0.48)
Cửa sổ 7 32bit
02 / 01 / 2012
6,956K
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay. (Ver.1.0.48)
Cửa sổ 7 64bit
02 / 01 / 2012
8,090K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
52,544K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.1.3)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
37,712K
LG Cập nhật thông minh điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0RF)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
28,031K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.1.3)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
37,712K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
89,817K
SRS driver cho LG xách tay. (Ver.1.10.0600)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
13,592K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
1,362K
EzManual driver cho LG xách tay. (Ver.3.0310.1129.1)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
425,801K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.3.00.1012.1001)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
4,219K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 6.07.1101.0501)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
27,431K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
39K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.0.0.128)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
245,539K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
49,112K
Finger Print lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
Windows XP
10 / 12 / 2011
52,544K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 12 / 2011
23,255K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TriDef 3D chương trình cho LG xách tay. (Ver.1.1.9)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
37,923K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho A520 / A515 / P420 / PD420 Model (Ver.U262)
cửa sổ 7
04 / 02 / 2012
4,647K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 15 / 2011
5,862K