LG A530 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Driver, Phần mềm


LG A530-3D Máy tính xách tay

Tải về LG A530 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6690)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
168,428K
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
58,753K
Realtek High Definition Audio cho lái LG xách tay. (Ver.6.0.1.6403)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
58,753K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
03 / 19 / 2013
2,920K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.5.0.1207)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
1,914K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.1.0.1252)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
55,775K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
1,144K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
2,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
1,144K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.0546)
Cửa sổ 8 32bit
09 / 01 / 2012
161,336K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 32bit
09 / 01 / 2012
111,979K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2828)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 30 / 2012
150,517K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.0546)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 30 / 2012
216,130K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
118,875K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
118,875K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
37,433K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
37,433K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
65,951K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.5.0.331)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
145,165K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
50,678K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
50,678K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.5.0.331)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
145,165K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.34.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 30 / 2015
255,851K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.40.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
05 / 26 / 2014
254,421K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.0.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
19,041K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.0.41)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
146,551K
Ralink Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.8.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
13,779K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.1.1.3)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
89,122K
Ralink Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.8.0)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
13,779K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver.14.1.1.3)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
89,122K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.5)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
5,658K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.43)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
2,511K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.43)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
2,511K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.28123)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
17,168K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
5,788K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.80)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
5,788K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
17,505K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.14.0)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
17,505K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XPION trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.1603)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
8,060K
XPION trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.1603)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
8,060K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG xách tay. (Ver. 7.0R2)
Cửa sổ 7 32bit
06 / 30 / 2015
28,410K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG xách tay. (Ver. 9.1R2)
cửa sổ 7_64
06 / 30 / 2015
28,337K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.2001)
Cửa sổ 8 64bit
10 / 24 / 2012
11,004K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
10 / 24 / 2012
10,335K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
10 / 24 / 2012
19,968K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2501)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
10 / 04 / 2012
19,966K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.4.0.1.30)
Cửa sổ 7,8 32bit
09 / 01 / 2012
52,544K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.4.0.1.30)
Cửa sổ 7,8 64bit
09 / 01 / 2012
51,974K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
09 / 01 / 2012
1,471K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
1,786K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.3.7)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 30 / 2012
45,513K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 30 / 2012
1,648K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
76,328K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
124,194K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
995K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
76,328K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
124,194K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
995K
ArcSoft WebCam Suite driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.1)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
108,902K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 17 / 2012
16,549K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.4.0.1.30)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
50,334K
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay. (Ver.1.0.48)
Cửa sổ 7 32bit
03 / 08 / 2012
6,956K
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay. (Ver.1.0.48)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
8,090K
chương trình True3DPT cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.0.0.573)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
360,333K
chương trình True3DPT cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.0.0.573)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
360,333K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver.10.00.1107.0501)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
11,730K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1106.2001)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
10,703K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.2.3)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
36,699K
LG 3D gian lái xe cho LG xách tay. (Ver. 4.01.1107.2601)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 08 / 2012
200,276K
ArcSoft WebCam Suite driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.1)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
108,902K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1107.0501)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
11,363K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1106.2001)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
10,703K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.2.3)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
36,699K
LG 3D gian lái xe cho LG xách tay. (Ver. 4.01.1107.2601)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
200,276K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3700)
cửa sổ 7
03 / 08 / 2012
16,549K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho A530 / A525 Model (Ver.V111)
cửa sổ 7
04 / 17 / 2012
4,661K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
03 / 08 / 2012
369K