LG A550 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG A550 Laptop

Tải về LG XNOTE A550 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.5500
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
19MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.5500
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
19MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6690
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
164MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6690
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
164MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6612
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
145MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6612
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
145MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
1MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1252
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
54MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
1MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1252
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
54MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
11MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.0.1262
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
53MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.0.1262
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
53MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
11MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
109MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.0546
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
157MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2828
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
146MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.0546
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
211MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2712
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
110MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.9593
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
150MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2712
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
148MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.9593
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
197MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.2.0.0266
Cửa sổ 7 64bit
2013-05-08
323MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.2.0.0266
Cửa sổ 7 32bit
2013-05-08
323MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.5.21.40054
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
64MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.5.21.40054
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
64MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.5.1.1785
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
233MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.5.1.1785
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
233MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.0.42
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
142MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.5.0.42
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
142MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.1.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
186MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.1.1.1
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
195MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 32bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.1.26.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
214MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.1.26.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
214MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.1.0.5
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
5MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.1.0.5
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
5MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.0.11.12
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
5MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.0.11.12
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28123
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28123
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.28099
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.28099
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 16.2.9.6
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
42MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 16.2.9.6
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-27
42MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 15.3.36.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
41MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 15.3.36.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-05
41MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 1.0.4.225
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
13MB
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 1.0.4.225
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
13MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cửa sổ 7 Restore Giải pháp
cửa sổ 8
2012-10-16
1MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1209.1601
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
3MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.501
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
19MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.501
Cửa sổ 8 32bit
2012-10-08
19MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1209.1601
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-08
3MB
LG Application Updater Ver 1.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-09-18
1MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
1MB
XNOTE Intel Rapid Start Technology Ver 2.1.0.1002
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
11MB
XNOTE LG cảm ứng Nút Hỗ trợ Ver 1.0.1208.1401
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-28
5MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.00.1209.1801
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
10MB
XNOTE LG cảm ứng Nút Hỗ trợ Ver 1.0.1208.1401
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
5MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 8 32bit
2012-08-28
12MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.86
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-28
12MB
XNOTE Intel Rapid Start Technology Ver 2.1.0.1002
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-28
11MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.00.1209.1801
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-28
10MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 64bit
2012-08-28
1MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1204.0901
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
168MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.19.1203.0501
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
1MB
XNOTE LG cảm ứng Nút Hỗ trợ Ver 1.00.1204.1201
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
5MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1205.1401
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
6MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.1GA
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-12
35MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1203.0201
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
14MB
XNOTE LG cảm ứng Nút Hỗ trợ Ver 1.00.1204.1201
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-12
5MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 11.00.1205.2101
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
8MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1204.1301
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
62MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1204.0901
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-12
168MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1204.1801
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
393MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.8.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
12MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 10.00.1204.1801
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
8MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.19.1203.0501
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
1MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1203.0201
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
14MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.8.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
12MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1204.1301
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
62MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1204.1801
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
393MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1203.1501
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-21
6MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (A550 / A560) Hệ thống BIOS Ver Q122
2013-01-14
4MB