LG A560 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Driver, Phần mềm


LG XNOTE A560 Laptop

Tải về LG XNOTE A560 máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
Ver 6.0.1.7037
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 6.0.1.6690
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 9.3.0.1021
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.4.0.1026
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 12.8.0.1016
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.1.0.1263
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 11.6.0.1030
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
26 / 05 / 2014
Ver 9.5.14.1724
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 10.18.10.3316
nVidia GeForce driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.18.13.2702
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 9.17.10.2843
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Intel Centrino Wireless Bluetooth cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 3.1.1309.390
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.2.0.0
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.6.23.40059
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 5.0.29.8105
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
24 / 04 / 2013
Ver 15.5.5.47
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
Ver 2.1.0.21
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 2.1.0.5
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.2.9600.28145
Realtek lái xe đọc PCIE Card cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 6.2.8400.28124
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
Ver 17.0.9.1
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 16.2.12.12
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1210.801
lái xe Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1209.2702
Chương trình LG Update Center cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1210.401
LG Chia sẻ mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1209.2601
LG thông minh Share cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 2.0.1209.2703
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1208.2201
Thể hiện điều khiển Cache cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.86
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
Ver 1.0.1208.2201
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1212.1701
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
26 / 05 / 2014
Ver 3.5.40.0
LG thông minh BTN driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.1209.1801
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.1209.1701
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.1210.601
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
Ver 1.0.1208.2001
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
24 / 04 / 2013
Ver 1.12.5400
điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
24 / 04 / 2013
Ver 2.1.0.1002