LG C1 Tablet PC Windows XP, Vista Driver, Phần mềm


LG C1 Tablet PC

Tải về LG XNOTE C1 Tablet PC Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
93,884K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
08 / 31 / 2009
14,938K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
XNOTE (A1, C1) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,744K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
XNOTE (A1, C1) nVidia GeForce Go 7300 driver Ver 8.6.1.9
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
22,825K
XNOTE (A1, C1) Intel GMA950 driver Ver 14.20.0.4543
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,147K
LG Máy tính xách tay (M1 / TX / A1 / C1) nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
22,810K
LG Notebook nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 driver Ver 7.15.10.9755
windows Vista
08 / 31 / 2009
34,997K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (A1, C1) IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 2.1.10.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
26,626K
LG xách tay IVT BlueSoleil Bluetooth điều khiển Ver 5.0.0.
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
90,333K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,606K
XNOTE (A1, C1) Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
80,302K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Onboard Agere Systems LAN driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
322K
XNOTE (A1, C1) Onboard Agere Systems LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
2,731K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 30 / 2009
717K
Tablet / Digitizer
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Tablet Nút điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
417K
LG xách tay Digitizer driver Ver 1.0.0.2
windows Vista
08 / 31 / 2009
112K
LG xách tay Digitizer driver Ver 1.0.1.4
Windows XP
08 / 31 / 2009
106K
LG Máy tính xách tay Tablet Nút điều khiển
Windows XP
08 / 27 / 2009
521K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (A1, C1) TouchPad driver Ver 8.3.6.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,470K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
11,373K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (A1, C1) Pin Miser Ver 4.0106.0925.02
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,809K
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TI CardBus & FlashMedia Controller Driver Ver 2.0.0.8
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,528K
LG xách tay TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
08 / 27 / 2009
5,524K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (A1, C1) Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0000
Windows XP
08 / 31 / 2009
843K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh của LG
windows Vista
08 / 27 / 2009
14,914K
LG Máy tính xách tay dễ dàng Menu Ver 2.0407.1218.01
windows Vista
08 / 27 / 2009
8,836K
LG Máy tính xách tay dễ dàng Menu Ver 1.0308.0211.01
Windows XP
08 / 27 / 2009
1,818K
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (A1, C1) LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,193K
XNOTE (A1, C1) IP hành Ver 3.0106.0927.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,827K
XNOTE (A1, C1) OSD (On Screen Display) Ver 1.4806.0927.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,547K
Máy tính xách tay OSD LG (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
1,790K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
2,171K
2,695K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
05 / 19 / 2008
6,374K

suy nghĩ 3 trên "LG C1 Tablet PC Windows XP, Vista Driver, Phần mềm"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *