LG E200 / E300 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG E300 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE E200 / E300 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5464)
windows Vista
08 / 17 / 2009
17,923K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5485)
Windows XP
08 / 17 / 2009
91,417K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
ATI Video Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
08 / 17 / 2009
101,701K
145,698K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.4.240.1)
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
80,719K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN BG Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 7.3.1.25)
windows Vista
08 / 17 / 2009
4,477K
AzureWave Wireless LAN BG Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.3.0.45)
Windows XP
08 / 17 / 2009
12,136K
AzureWave Wireless LAN BGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver. 0.7.1207.2007)
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
6,669K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Marvell LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver. 10.21.5.3)
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
19,754K
Onboard điều khiển Marvell LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.51.3.3)
Windows XP
08 / 17 / 2009
1,007K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1.2.0)
Windows XP
08 / 17 / 2009
6,083K
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.2.1)
windows Vista
08 / 17 / 2009
11,615K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0007.0919.01)
windows Vista
08 / 17 / 2009
3,207K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0109.0420.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
3,384K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
07 / 27 / 2010
14,765K
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2007.1119.01)
windows Vista
07 / 27 / 2010
1,212K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0107.0216.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
6,827K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.0507.0621.01)
windows Vista
08 / 17 / 2009
1,786K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5007.0809.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
2,542K
Chương trình Magnifier LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 17 / 2009
08 / 17 / 2009
2,171K
2,695K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver. 2.03.0211.01)
Windows XP
08 / 17 / 2009
14,596K
Chương trình Cam LG thông minh cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0007.0818.01)
windows Vista
08 / 17 / 2009
5,019K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] LG Máy tính xách tay (E200 / E300) Hệ thống BIOS Ver ELBRSF16
08 / 17 / 2009
1,525K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
08 / 28 / 2008
4,496K