LG E210 / E310 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE E210 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE E210 / E310 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound / SRS Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.0.1.5683)
windows Vista
08 / 14 / 2009
22,853K
Realtek Sound Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.10.0.5683)
Windows XP
08 / 14 / 2009
91,604K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.6.7.0)
windows Vista
08 / 14 / 2009
22,706K
nVidia Chipset Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.6.9.0)
Windows XP
08 / 14 / 2009
60,155K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 6.14.11.7658)
Windows XP
08 / 14 / 2009
72,388K
nVidia GeForce Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.15.11.7930)
windows Vista
08 / 14 / 2009
67,340K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.4.240.1)
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
80,719K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
AzureWave Wireless LAN BGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.1.3.0)
Windows XP
08 / 14 / 2009
6,488K
AzureWave Wireless LAN BGN Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.0.6.0)
windows Vista
08 / 14 / 2009
5,591K
Atheros Wireless LAN BG / BGN Driver cho LG Máy tính xách tay
Windows XP, Windows Vista
08 / 14 / 2009
27,705K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Marvell LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.64.10.3)
Windows XP
08 / 14 / 2009
21,923K
Onboard điều khiển Marvell LAN cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.60.6.3)
windows Vista
08 / 14 / 2009
1,042K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.2.1.0)
Windows XP
08 / 14 / 2009
6,349K
điều khiển TouchPad cho LG Máy tính xách tay (Ver 10.0.19.0)
windows Vista
08 / 14 / 2009
11,972K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.0008.0904.01)
windows Vista
08 / 14 / 2009
3,802K
Chương trình Miser Pin cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.0108.0715.01)
Windows XP
08 / 14 / 2009
2,848K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Chỉ số thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.2008.0711.01)
windows Vista
08 / 14 / 2009
1,227K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1608.0815.01)
windows Vista
08 / 14 / 2009
9,292K
(On Screen Display) Chương trình OSD cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.5608.1006.01)
Windows XP
08 / 14 / 2009
2,710K
Chương trình điều hành IP cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0208.0911.01)
Windows XP
08 / 14 / 2009
9,044K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
windows Vista
08 / 14 / 2009
15,122K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG cho LG Máy tính xách tay
Windows XP
08 / 14 / 2009
14,696K
Chương trình webcam LGIT cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.8.41000.3)
windows Vista
08 / 14 / 2009
6,738K
Chương trình webcam LGIT cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.8.41000.3)
windows Vista
08 / 14 / 2009
6,738K
Chương trình webcam LGIT cho LG Máy tính xách tay (Ver 5.8.41000.3)
Windows XP
08 / 14 / 2009
6,738K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] BIOS phát hành cho Elbrus-Refresh mô hình
08 / 14 / 2009
2,464K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
07 / 29 / 2009
5,048K