LG E500, EB500, ED500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG E500 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE E500, EB500, ED500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5413
Windows XP
08 / 30 / 2009
91,206K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
08 / 30 / 2009
36,000K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
Windows XP
08 / 30 / 2009
2,027K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
08 / 30 / 2009
08 / 30 / 2009
1,926K
2,231K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay intel GMA driver Ver 7.15.10.1472
windows Vista
08 / 30 / 2009
19,466K
LG xách tay intel GMA driver Ver 6.14.10.4820
Windows XP
08 / 30 / 2009
16,834K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.0119
windows Vista
08 / 30 / 2009
56,524K
LG Notebook nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5615
Windows XP
08 / 30 / 2009
61,072K
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.476.0.0
windows Vista
08 / 28 / 2009
87,155K
LG xách tay ATI Video Driver Ver 8.476.0.0
Windows XP
08 / 28 / 2009
134,631K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
08 / 30 / 2009
4,441K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG driver Ver 11.1.1.11
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,716K
LG xách tay AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
08 / 29 / 2009
12,136K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
Windows XP
08 / 30 / 2009
4,555K
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
windows Vista
08 / 30 / 2009
4,013K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
08 / 28 / 2009
717K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 8.4.2.0
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,057K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,184K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
08 / 30 / 2009
3,745K
LG xách tay O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,748K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay (E500) Onboard Cập nhật Realtek LAN
Windows XP, Windows Vista
08 / 30 / 2009
74K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,827K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh (E500 / ED500) LG
windows Vista
08 / 30 / 2009
14,821K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 1.0207.0516.31
Windows XP
08 / 30 / 2009
3,279K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 2.0107.0330.05.11
windows Vista
08 / 30 / 2009
4,937K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh (E500 / ED500) LG
Windows XP
08 / 30 / 2009
14,724K
LG xách tay LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
08 / 30 / 2009
5,019K
LG xách tay IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
08 / 29 / 2009
6,827K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS cho E500-G / S / U
Windows XP, Windows Vista
08 / 30 / 2009
08 / 30 / 2009
08 / 30 / 2009
633K
2,885K
1,317K
cải thiện khả năng kết nối WLAN E500 bởi BIOS Flash
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
963K
440K
963K
440K
959K
437K
800K
BIOS của E500-G / L / S / U Model (Chỉ brazil Bàn phím)
Windows XP, Windows Vista
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
1,317K
2,885K
637K
BIOS] LG Máy tính xách tay (E500) BIOS hệ thống (Windows XP)
08 / 28 / 2009
08 / 28 / 2009
2,885K
774K
BIOS] LG Máy tính xách tay (E500) BIOS hệ thống (Windows Vista)
08 / 27 / 2009
08 / 27 / 2009
1,316K
774K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
11 / 15 / 2007
3,823K