LG XNOTE E530, ED530 Máy tính xách tay của Windows 7 điều khiển, Tiện ích, Hỗ trợ


LG XNOTE E530 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE E530, ED530 Siêu giá của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6423)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
92,943K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6423)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
92,943K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
2,599K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
10,010K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
10,010K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1030)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
2,599K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
4,060K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
cửa sổ 7
01 / 04 / 2012
4,060K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
58,763K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
148,264K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2372)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
58,763K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
148,264K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
50,003K
Askey Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
49,999K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
50,003K
Askey Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
49,999K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe Askey không dây cho LG xách tay. (Ver. 3.2.1.0)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
15,613K
Ralink Azureware Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
33,345K
lái xe Askey không dây cho LG xách tay. (Ver. 3.2.1.0)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
15,613K
Ralink Azureware Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
33,345K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.47.714.2011)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
5,642K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.7.47.714.2011)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
5,642K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 06 / 2012
9,790K
Realtek lái PCIE Card Reader cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
9,790K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.3.10.0)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
43,182K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.3.10.0)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
43,182K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
123,558K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1107.0501)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
11,567K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
80,455K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
1,410K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
90,026K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0EP)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
28,927K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
123,558K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1107.0501)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
11,567K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
80,455K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.14.1107.2101)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
1,410K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Cửa sổ 7 64bit
01 / 04 / 2012
90,026K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
08 / 22 / 2011
33,823K