LG EB200 / EB300 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG EB300 Laptop

Tải về LG XNOTE EB200, EB300 máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5485
Windows XP
2007-12-05
89MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5464
windows Vista
2007-10-10
17MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.553.0.0
Windows XP
2008-12-08
99MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.475.0.0
Windows XP
2008-05-14
104MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.475.0.0
windows Vista
2008-05-13
142MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.454.0.0
windows Vista
2008-03-31
106MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.454.0.0
Windows XP
2008-03-12
106MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.443.0.0
windows Vista
2008-01-14
140MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.420.0.0
Windows XP
2007-12-05
104MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.420.0.0
windows Vista
2007-10-31
140MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.403.0.0
windows Vista
2007-10-10
103MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 5.4.240.1
Windows XP, Windows Vista
2009-01-07
78MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE AzureWave Wireless LAN BGN điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2008-03-05
6MB
XNOTE AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
2008-01-29
11MB
XNOTE AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
2007-10-10
4MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Marvell LAN driver Ver 10.51.3.3
Windows XP
2009-06-25
1MB
Trình điều khiển XNOTE Onboard Marvell LAN
Windows XP, Windows Vista
2007-10-10
19MB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
2007-08-29
4MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 10.0.2.1
windows Vista
2007-10-10
11MB
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
2007-06-27
5MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 4.0109.0420.01
Windows XP
2009-04-27
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2007-10-10
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2008-03-14
14MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.5007.0809.01
Windows XP
2007-12-05
2MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 1.2007.1119.01
windows Vista
2007-12-05
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-10-04
14MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0507.0621.01
windows Vista
2007-08-17
1MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
2007-06-25
6MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (E200 / E300) Hệ thống BIOS Ver F.11
2008-04-24
4MB