LG gram 13Z950 máy tính xách tay của Windows 10 Driver, Phần mềm


LG gram 13Z950 Laptop

Tải về LG gram 13Z950 Ultra-Slim Laptop của Windows 10 Trình điều khiển và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
lái xe DTS Sound cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.02.4500
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 6.0.1.7553
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 11.0.0.1157
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 14.5.0.1081
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 10.1.1.9
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 10.18.15.4256
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 17.1.1529.1613
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 18.12.0.3
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 18.11.0.8
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 10.1.506.2015
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB2.0 Card Reader driver.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 10.0.10125.31214
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển TouchPad Elan cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 15.9.2.1
điều khiển TouchPad Elan cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 15.9.2.1
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trung tâm Thông tin của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.0.1507.3002
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.0.1508.1201
Chế độ Reader cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.0.1507.101
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.0.1507.1001
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.0.1507.1701
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 1.0.1508.1401
Intel động đàn driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
09 / 14 / 2015
Ver 8.1.10600.147

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *


Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.